Gmina Laszki http://laszki.itl.pl/ Aktualności z Gminy Laszki pl Thu, 25 May 2017 08:38:21 +0000 Thu, 25 May 2017 08:38:21 +0000 Uroczystości z okazji 100. rocznicy pierwszych objawień Matki Boskiej w Fatimie W dniu 13 maja w kościele filialnym pw. św. Józefa Rzemieślnika w Charytanach odbyły się uroczystości z okazji 100. rocznicy pierwszych objawień Matki Boskiej w Fatimie. <br /> Pierwszą częścią uroczystości było przedstawienie artystyczne pod tytułem „Wschód Słońca” przygotowane przez młodzież i Akcję Katolicką parafii Miękisz Stary, które rozpoczęło się o 17:30 w kościele filialnym. Mieszkańcy w kilkunastominutowym spektaklu przywołali historię i przesłanie objawień fatimskich. O godzinie 18:00 rozpoczęła się uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. Czesław Grzebień, proboszcz parafii w Miękiszu Starym. W homilii przypomniał on szczegółowo treść pierwszego objawienia, które miało miejsce 13 maja 1917 r. – Matka Boża przyszła na ubogą portugalską ziemię z ważnym orędziem. Apelowała o nawrócenie, o nieustanną modlitwę różańcową, o ducha pokuty. I o to błaga nas, dziś żyjących. – mówił ks. Grzebień. Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0200 http://laszki.itl.pl/aktualnosci/355,Uroczystosci_z_okazji_100__rocznicy_pierwszych_objawien_Matki_Boskiej_w_Fatimie.html Ostatnie pożegnanie wieloletniego działacza OSP – druha Władysława Manasterskiego W dniu 24 marca 2017 r. pożegnaliśmy naszego wieloletniego i zasłużonego działacza i Prezesa Zarządu Gminnego Zrzeszenia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Laszki. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą świętą o godz. 15:00, którą odprawił i homilię wygłosił ksiądz prałat Marian Karbowski.<br /> W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gminy Laszki w osobach Wójta Gminy Laszki Stanisława Gonciarza, Przewodniczącego Rady Gminy Laszki Marka Bawoła oraz Radnych Rady Gminy w Laszkach: Bogusława Kuty, Michała Domszego i Marka Werodowicza. Obecni byli również przedstawicieli straży pożarnej: Thu, 27 Apr 2017 00:00:00 +0200 http://laszki.itl.pl/aktualnosci/353,Ostatnie_pozegnanie_wieloletniego_dzialacza_OSP_–_druha_Wladyslawa_Manasterskiego.html Informacja o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektów w zakresie ochrony środowiska Gmina Laszki ubiegała się o pomoc w sfinansowaniu dwóch projektów w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Były to:<br /> - Budowa kanalizacji sanitarnej w Miękiszu Nowym oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Wietlinie <br /> oraz<br /> - Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli. Thu, 27 Apr 2017 00:00:00 +0200 http://laszki.itl.pl/aktualnosci/354,Informacja_o_uzyskaniu_dofinansowania_na_realizacje_projektow_w_zakresie_ochrony_srodowiska.html Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków<br /> Do pobrania: <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/722/D2017000072201.pdf" class="pdf">Rozporządzenie MRiRW</a> Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0200 http://laszki.itl.pl/aktualnosci/352,Rozporzadzenie_w_sprawie_zarzadzenia_srodkow_zwiazanych_z_wystapieniem_wysoce_zjadliwej_grypy_ptakow.html Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Roztocze - ogłoszenie o I naborze wniosków <p><strong>Ogłoszenie o I naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze"</strong></p> <p>Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze", realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014 – 2020", ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.</p> Fri, 07 Apr 2017 00:00:00 +0200 http://laszki.itl.pl/aktualnosci/350,Stowarzyszenie_Rybacka_Lokalna_Grupa_Dzialania_Roztocze_-_ogloszenie_o_I_naborze_wnioskow.html Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Uchwała nr XX/186/17 Rady Gminy Laszki z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje: <div class="wiecej"><a href="http://www.laszki.pl/bip/index.php?page=position2.php&amp;id=1877&amp;grp=15">więcej »</a></div> Tue, 04 Apr 2017 00:00:00 +0200 http://laszki.itl.pl/aktualnosci/349,Uchwala_w_sprawie_dostosowania_sieci_szkol_podstawowych_i_gimnazjow_do_nowego_ustroju_szkolnego.html Projekt stażowy Czas na karierę - II edycja Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do II edycji projektu "Czas na Karierę" realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP.<p><strong>Termin przyjmowania zgłoszeń:</strong> <strong>03.04.2017 r.- 24.04.2017r.</strong></p><p><strong>Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy.</strong> Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.</p> Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0200 http://laszki.itl.pl/aktualnosci/347,Projekt_stazowy_Czas_na_kariere_-_II_edycja.html Informacja Wójt Gminy Laszki, informuje o rozpoczęciu działań kontrolnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia i obejmą sprawdzenie, czy w pojemnikach na odpady komunalne nie znajdują się odpady ze szkła, plastiku, papieru, ulegających biodegradacji, czyli tych odpadów, które należy segregować zgodnie ze złożonym oświadczeniem w deklaracji. Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0200 http://laszki.itl.pl/aktualnosci/348,Informacja.html Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich NOWY HORYZONT w Rzeszowie prowadzi Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, Przemyślu oraz w Krośnie. W Ośrodkach udzielana jest pomoc pokrzywdzonym i członkom ich rodzin. Zadanie jest realizowane w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne wsparcie psychologiczne, a także prawnicze osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Warunkiem korzystania z bezpłatnej pomocy jest posiadanie statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Stowarzyszenie świadczy następujące formy wsparcia: Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200 http://laszki.itl.pl/aktualnosci/346,Osrodki_Pomocy_dla_Osob_Pokrzywdzonych_Przestepstwem.html Projekt STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie"<br /> <strong>Celem projektu</strong> jest podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez minimum 29 osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w terminie do 30.06.2018 r.<br /> <strong>Dofinansowanie projektu z UE: 1 462 190,40 zł</strong><br /> <strong>Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: 27.03.2017 r. do 21.04.2017 r.</strong><br /> Więcej informacji na stronie PARR S. A. <a href="http://www.staz.parr.pl">www.staz.parr.pl</a> Tue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0100 http://laszki.itl.pl/aktualnosci/344,Projekt_STAZ_+_SZKOLENIE_=_ZATRUDNIENIE.html