Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Piątek, 14 grudnia 2018 r.

Wydarzenia

Informacja o Programie PO PŻ - aktualizacja

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.
W związku z realizacją Podprogramu 2016r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach kwalifikujący osoby najbardziej potrzebujące do udziału w tym programie poprzez wydawanie skierowań uprawniających do odbioru żywności, zamieszcza krótki film informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej PO PŻ, w celu umożliwienia zgłoszenia się po skierowanie tym osobom uprawnionym, które jeszcze z pomocy nie skorzystały m. in. ze względu na brak wiedzy o Programie.
Film do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: PO PŻ - film informacyjny
Przejdź do góry strony