Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Piątek, 14 grudnia 2018 r.

Wydarzenia

Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce

Zdjęcie
Na podstawie badań zanieczyszczenia powietrza, prowadzonych w latach ubiegłych jak również w roku bieżącym, w ramach Państwowego monitoringu środowiska przez WIOŚ w Rzeszowie stwierdza się, że na terenie Województwa Podkarpackiego dochodzi do przekroczeń wartości progowych zanieczyszczeń pyłowych. Wzmożona emisja zanieczyszczeń ma miejsce szczególnie w okresie zimowym, do czego w znacznym stopniu przyczynia się spalanie paliw na cele grzewcze.

Wpływ pyłu na zdrowie ludzkie jest znaczące, ponieważ powoduje choroby serca i układu krążenia, dróg oddechowych oraz raka płuc. Grupy społeczne szczególnie narażone na negatywne oddziaływanie pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5 to osoby starsze, dzieci oraz osoby mające problemy z sercem i układem oddechowym.

Z uwagi na stwierdzone m.in. przekroczenia poziomu dopuszczalnego ww. pyłów, Zarząd Województwa Podkarpackiego opracował Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.

Jednocześnie informuję, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opracował kompendium wiedzy o pyle zawieszonym pt.: "Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce". Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://www.gios.gov.pl/images/aktualnosci/Pyly_drobne_w_atmosferze.Kompendium_wiedzy.pdf.

Zapraszamy również do zapoznania się z opracowaną przez WIOŚ w Rzeszowie ulotką edukacyjno-informacyjną pt.: "Pyły zawieszone i benzo(a)piren w pyle PM10". Ulotka dostępna jest na stronie internetowej inspektoratu pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/05/pzibwppm10.pdf.

Przejdź do góry strony