Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 22 listopada 2014 r.

Rada Gminy

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie, ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 1. Przewodniczący
 2. Wiceprzewodniczący
 3. Komisja rewizyjna
 4. Komisje stałe i doraźne

Skład Rady Gminy Laszki

 • Król Józef - Przewodniczący Rady Gminy Laszki
 • Szumska Stefania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Laszki
 • Dublanica Elżbieta - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Laszki
 • Broda Mirosław
 • Domszy Michał
 • Kuta Bogusław
 • Bieniasz Edward
 • Kielar Krzysztof
 • Bawoł Marek
 • Fedan Władysław
 • Stępień Marek
 • Chorzępa Antoni
 • Wojtowicz Stefan
 • Nazar Mirosław
 • Szumlański Jan