Menu WCAG
A
A
A
A
Menu
Skan komunikatu

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 19.02.2024 r. w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych z wodociągu publicznego Charytany zaopatrującego miejscowości: Charytany, Laszki, Miękisz Stary, Wietlin Trzeci zmieniający komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 12.02.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu po zapoznaniu się z wynikami badań kontrolnych próbek wody pobranych z ww. wodociągu wydał w dniu 19.02.2024 r. decyzję administracyjną, w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Charytany. Jakość wody przeznaczonej do spożycia w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.