Menu WCAG
A
A
A
A
Menu
Baner: Sesja Rady Gminy

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki

 

ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

 

że w dniu 15 lutego 2024 r. o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy Laszki z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat realizacji Funduszu Sołeckiego za 2023 rok.
 7. Informacja na temat wykorzystania i rozliczania dotacji celowej z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Laszki (UKS, LKS, Stowarzyszenia).
 8. Informacja na temat funkcjonowania OSP na terenie Gminy Laszki.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy w Laszkach
Marek Bawoł
(-)