Menu WCAG
A
A
A
A
Menu

Bezpłatne webinarium: Fundusze Europejskie na ekonomię społeczną i edukację w dziedzinie pomocy społecznej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium nt. „Fundusze Europejskie na ekonomię społeczną i edukację w dziedzinie pomocy społecznej”.

Webinarium odbędzie się 10 czerwca 2024 r., od godziny 10:00 do 11:15 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 080, 798 771 524.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach min. 3 dni przed spotkaniem. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę webinarium.

 

Webinarium skierowane jest do:

 • osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • osób prawnych zamierzających założyć przedsiębiorstwo społeczne,
 • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmiotów ekonomii społecznej (w tym PS), podmiotów reintegracyjnych itp.,

z terenu woj. podkarpackiego, tj. z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego, łańcuckiego, leżajskiego, przemyskiego oraz m. Przemyśla,

oraz

 • osób młodych (uczniowie i studenci), nauczycieli kształcenia zawodowego, osób dorosłych, którzy są zainteresowani dziedziną pomocy społecznej (szkolenia, kursy),
 • uczelni, placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz pracodawców, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, wiedzy i pomysłów.

Program webinarium:

 1. Rozpoczęcie i przywitanie uczestników spotkania. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.
 2. Założenia projektu „PIONIER – rozwój i wzmacnianie potencjału sektora ekonomii społecznej” – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży.
 3. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie pomocy społecznej – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży.
 4. Omówienie najczęściej pojawiających się pytań. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.
 5. Zakończenie spotkania.

W webinarium weźmie udział:

 • Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży realizującego projekty: „PIONIER – rozwój i wzmacnianie potencjału sektora ekonomii społecznej” oraz Branżowe Centrum Umiejętność w dziedzinie pomocy społecznej.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu  
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail pife.przemysl@podkarpackie.pl