Menu WCAG
A
A
A
A
Menu
NFOŚiGW WFOŚiGW

Wydarzenie ekologiczne w szkole podstawowej pod nazwą Jestem Eko

Zadanie pod nazwą Wydarzenie ekologiczne w szkole podstawowej „Jestem Eko” zrealizowano w ramach „Programu Regionalnego Wsparcie Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 8 000 zł.”

 

WYDARZENIE EKOLOGICZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W LASZKACH SFINANSOWANE W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW

Nazwa zadania „Wydarzenie ekologiczne w szkole podstawowej pod nazwą „Jestem Eko”
Umowa Dotacji Nr 7882/2024/EE/R/DDE zawarta 17 maja 2024 r.
Dotowany:
Gmina Laszki
37-543 Laszki 36
NIP 792-20-31-521
Regon 650900460

W dniach 17-21 czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Laszkach odbyło się wydarzenie ekologiczne pod nazwą „Jestem Eko”. Było to częścią działań realizowanych w ramach Funduszu Ekologii, mających na celu edukację ekologiczną uczniów oraz promocję działań proekologicznych.
Koszt przedsięwzięcia 8 000,00 zł w całości sfinansowany z funduszy NFOŚiGW.

Działania pośrednie

W dniach 17 i 18 czerwca 2024 r. uczniowie klasy 6 przeprowadzili kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej. W ramach kampanii uczniowie rozdali 1000 sztuk ulotek A5 o gramaturze papieru 135g, które opisywały działania realizowane w szkole w ramach Funduszu Ekologii. Ulotki te były dystrybuowane w szkołach, urzędach, bibliotekach i przychodniach, docierając do 1000 odbiorców.

Działania bezpośrednie

Kulminacją tygodniowych działań było wydarzenie ekologiczne, które odbyło się 21 czerwca 2024 r. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami, czyli prawie 300 osób, a wydarzenie zostało zrealizowane przy użyciu materiałów zawartych w Eko Boxie, które pozwoliły na aranżację dziewięciu tematycznych stanowisk. Każde stanowisko było nadzorowane przez nauczyciela, który miał za zadanie nie tylko prowadzić warsztaty, ale również przekazywać merytoryczną wiedzę na temat ochrony powietrza i środowiska. Naszym uczniom towarzyszyli także rodzice.

Wydarzenie ekologiczne „Jestem Eko” było udanym przedsięwzięciem, które przyczyniło się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczniów, a także ich rodziców. Uczestnicy zdobyli cenną wiedzę na temat ochrony powietrza i środowiska, a także nauczyli się praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem ekologicznych produktów. Każdy uczestnik mógł zabrać swoje rękodzieło do domu, co dodatkowo wzmacniało przekaz ekologiczny wydarzenia.