Menu WCAG
A
A
A
A
Menu
Baner: Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki

 

ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

 

że w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy Laszki z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 wraz z rekomendacją na rok 2024.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (budowa chodnika w miejscowości Tuchla).
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (budowa chodnika w miejscowości Korzenica).
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (budowa chodnika w miejscowości Charytany).
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (budowa chodnika w miejscowości Bobrówka).
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (przebudowa drogi powiatowej Bobrówka – Wysock).
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Ryszkowa Wola-Bobrówka- Laszki).
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Laszki na 2024 rok.
 15. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy w Laszkach
Marek Bawoł
(-)