Menu WCAG
A
A
A
A
Menu

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach informuje, o rozpoczęciu kolejnej edycji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- Podprogram 2023.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach  FEPŻ wynosi 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej tj. :

  • 2 056,40 zł na osobę samotnie gospodarującą,
  • 1 590,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Przypominamy i zachęcamy mieszkańców Gminy Laszki do odbioru skierowań na otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- Podprogram 2023. W celu otrzymania skierowania należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody netto wszystkich członków gospodarstwa domowego (np. decyzji ZUS, KRUS, odcinka z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Dystrybucja artykułów  spożywczych rozpocznie się z dniem 01 lipca 2024r i prowadzona będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.00 w punkcie wydawania żywności w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej 5.

Każdy odbiorca  pomocy żywnościowej w trakcie trwania Podprogramu 2023 będzie mógł  skorzystać  z organizowanych przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu, działań w ramach środków towarzyszących o charakterze indywidualnym  lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej  potrzebujących, obejmujące m.in. następujące obszary tematyczne:

  • doradztwo indywidualne- wsparcie psychologiczne, bezpieczeństwo finansowe i zarządzanie budżetem, profilaktyka  zdrowotna
  • rozwój umiejętności zwiększających samodzielność odbiorców końcowych