Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 9 kwietnia 2020 r.

Wydarzenia

Dzień Pamięci Sybiraka i Poległych Lotników w kampanii wrześniowej 1939 r.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

W dniu 17 września 2016 r. w Wietlinie odbyły się uroczystości z okazji Święta Sybiraka oraz ku czci Poległych Lotników w Kampanii wrześniowej 1939 roku między Miękiszem Starym a Charytanami. 17 września to kolejna już rocznica agresji sowieckiej.
17 września 1939 roku oddziały Armii Czerwonej przekroczyły wschodnie granice Polski, realizując w ten sposób ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow a wkrótce po zajęciu wschodnich ziem rozpoczęły wobec Polaków represje na niespotykaną dotąd skalę. W tym dniu szczególnie uczciliśmy pamięć o wszystkich ofiarach, tych których imiona znamy oraz o setkach tysięcy bezimiennych, których nazwisk nie znamy.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele p.w. Narodzenia NMP w Wietlinie. Mszę koncelebrowali: Proboszcz miejscowej parafii Henryk Iwaniecki i Proboszcz Parafii p.w. Batki Bożej Częstochowskiej w Miękiszu Starym – Czesław Grzebień.

Pierwsza część uroczystości poświęcona wywiezionym na Syberię i Besarabię odbyła się przy Szkole Podstawowej w Wietlinie przy pamiątkowej tablicy „Golgota Wschodu Mieszkańców Tej Ziemi”. Upamiętnia ona tragiczne losy mieszkańców Wietlina i kolonii Dresina, którzy zostali deportowani przez sowieckiego okupanta na Syberię, do Besarabii i Kazachstanu. Na tablicy widnieją nazwiska i imiona deportowanych rodzin. Łącznie w latach 1940-1941 z tych miejscowości deportowano blisko 150 osób. Na tułaczy los nie mieli nawet czasu się spakować. Zabrali tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Była to dla nich najcięższa próba życiowa. Wielu z nich na zawsze pozostało w śniegach Syberii, stepach Kazachstanu. Ci co przeżyli „Golgotę Wschodu” stali się świadkami historii.

Pod Tablicą Golgota Wschodu wieńce i znicze złożyli:
Wójt Gminy Laszki – Pan Stanisław Gonciarz;c Sekretarz Związku Sybiraków oddział w Jarosławiu – Pani Irena Halwa;
Radni Gminy Laszki – Pani Danuta Kopeć i Pan Mirosław Nazar.

Po złożeniu kwiatów i zniczy uczestnicy uroczystości pojazdami oraz podstawionym autokarem udali się na teren dawnej kolonii Dresina. W miejscu, gdzie przed wojną tętniło życie obecnie stoi tylko krzyż. W okresie międzywojennym mieszkało tam 24 rodziny polskich osadników pochodzących z okolic Rzeszowa. 10 lutego 1940 r. 12 rodzin wywieziono na Syberię do obwodu omskiego, miejscowości Biały Jar. Pozostali osadnicy uciekli do Wietlina. Kolonia Dresina została całkowicie zniszczona.
10 lutego 2012 r. w 72. rocznicę deportacji w miejscu nie istniejącej już wioski odsłonięto drewniany krzyż oraz głaz z tablicą pamiątkową dla uczczenia pamięci deportowanych mieszkańców wioski, z której tylko część wróciła z tułaczki i osiedliła się we wsi Wietlin. Na pamiątkowej tablicy wyryte są nazwiska wywiezionych rodzin.

10 lutego 2012 r. w 72. rocznicę deportacji w miejscu nie istniejącej już wioski odsłonięto drewniany krzyż oraz głaz z tablicą pamiątkową dla uczczenia pamięci deportowanych mieszkańców wioski, z której tylko część wróciła z tułaczki i osiedliła się we wsi Wietlin. Na pamiątkowej tablicy wyryte są nazwiska wywiezionych rodzin.
Przy pamiątkowym krzyżu ks. Proboszcz Henryk Iwanicki odmówił modlitwę w intencji wywiezionych rodziny.

Pod pamiątkowym krzyżem wieniec i znicze złożyli przedstawiciele wywiezionych rodzin:
Pani Janina Adamkiewicz;
Pani Zofia Zięba;
Pan Michał Bartoszko;
Pan Kazimierz Pawełek.

Kolejny etap uroczystości odbył się w Miękiszu Starym przy pamiątkowym obelisku Ku czci Poległych Lotników w centrum wsi. Dnia 12 września 1939 r. w rejonie Radymno – Jaworów - Krakowiec doszło do walki powietrznej między niemieckimi myśliwcami a polskim samolotem bombowym PZL P37 Łoś. Niemieckie myśliwce zestrzeliły polską załogę por. obserwatora Franciszka Kupidłowskiego. Polski bombowiec spadł między Miękiszem Starym a Charytanami. Cała załoga (por. Franciszek Kupidłowski, pilot ppor. Stanisław Sierpiński, strzelcy kpr. Henryk Koniuszewski i kpr. Klemens Mazur) zginęła. W 1979 roku postawiony został obelisk upamiętniający śmierć bohaterskich lotników.

Wieniec i znicze w tym miejscu złożyli:
Sekretarz Związku Sybiraków oddział w Jarosławiu Pani Irena Halwa;
Pan Henryk Wysocki;
Pan Zdzisław Chrobak.

Kolejna część uroczystości odbyła się w miejscu upadku samolotu – na Kamionce. Kamionka to miejsce zestrzelenia samolotu upamiętniające bohaterską walkę i śmierć załogi polskiego bombowca PZL P37 "Łoś" w dniu 12 września 1939 roku. Najprawdopodobniej w tym miejscu zginęli w walce bardzo młodzi żołnierze: por. obserwator Franciszek Kupidłowski - lat 29; pilot ppor. Stanisław Sierpiński - lat 24; kpr. strzelec radiotelegrafista Henryk Koniuszewski - lat 21; kpr. strzelec radiotelegrafista Klemens Mazur - lat 21. Jest to symboliczna mogiła, gdyż do dziś nie ustalono miejsca pochowania wyżej wymienionych żołnierzy.
W tym miejscu ks. Proboszcz Czesław Grzebień o odmówił modlitwy.

Wieniec i znicze złożyli:
Przewodniczący Rady Gminy Laszki Pan Marek Bawoł;
Sołtys Wsi Miękisz Stary – Pani Danuta Paszkiewicz;
Członek Rady Sołeckiej – Pani Józefa Michałów.

Dalsza część uroczystości odbyła się w świetlicy wiejskiej w Wietlinie. Dzieci i młodzież z Wietlina przedstawiły obszerną audycję słowno-muzyczną przypominającą losy mieszkańców Dresiny i Wietlina oraz Poległych w Kampanii wrześniowej 1939 r. Lotników. Piękne teksty, opierane głównie na wspomnieniach naocznych świadków tych wydarzeń, urozmaicone pieśniami obrazowo przeniosły uczestników uroczystości w te tragiczne ludzkie historie.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji:
  • Urzędu Gminy Laszki w osobach Wójta Stanisława Gonciarza i inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych Andrzeja Halwy
  • Rady Gminy w Laszkach w osobach Przewodniczącego Marka Bawoła, Zastępcy Przewodniczącego Bogusława Kuty i Radnych: Danuty Kopeć, Mirosława Nazara i Tomasza Zawitkowskiego
  • Rady Sołeckiej w Wietlinie
  • Rady Sołeckiej w Miękiszu Starym
  • Dyrektorzy Szkół: Dyrektor SP w Wietlinie Dorota Czubocha-Zając, Dyrektor SP w Miękiszu Starym Waldemar Tomaszewski, Dyrektor ZS w Laszkach Krzysztof Grela

Wielkie podziękowania należą się gospodarzom tegorocznych uroczystości: Pani Dyrektor Dorocie Czubocha-Zając, Nauczycielom, dzieciom i młodzieży z Wietlina, Radnym Rady Gminy Laszki z Wietlina, członkom Rady Sołeckiej z Wietlina oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Wietlina.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Przejdź do góry strony