Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Piątek, 22 marca 2019 r.

Wydarzenia

Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich NOWY HORYZONT w Rzeszowie prowadzi Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, Przemyślu oraz w Krośnie. W Ośrodkach udzielana jest pomoc pokrzywdzonym i członkom ich rodzin. Zadanie jest realizowane w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne wsparcie psychologiczne, a także prawnicze osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Warunkiem korzystania z bezpłatnej pomocy jest posiadanie statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Stowarzyszenie świadczy następujące formy wsparcia:

  1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
  2. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej
  3. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
  4. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
  5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
  6. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
  7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat mieszkaniowych
  8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej
  9. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
  10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Przejdź do góry strony