Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 21 marca 2019 r.

Wydarzenia

Informacja

Wójt Gminy Laszki, informuje o rozpoczęciu działań kontrolnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia i obejmą sprawdzenie, czy w pojemnikach na odpady komunalne nie znajdują się odpady ze szkła, plastiku, papieru, ulegających biodegradacji, czyli tych odpadów, które należy segregować zgodnie ze złożonym oświadczeniem w deklaracji.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzyma informację o nieprawidłowości segregacji.

Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało wszczęciem postępowanie administracyjnego mającym na celu wydanie decyzji naliczającej odpady komunalne jako niesegregowane.

Kontrolą objętą zostaną również podmioty prawne działające na terenie Gminy Laszki, które opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych opłacają zgodnie z zadeklarowanym rodzajem pojemnika na odbiór tych odpadów. W przypadku oddawania większej ilości odpadów niż zadeklarowano właściciel również otrzyma informację o nieprawidłowości a kolejne naruszenie skutkować będzie wszczęciem postępowania naliczającego nową opłatę za obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie danych z przeprowadzanych kontroli

W związku z powyższym, aby uniknąć wyższych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i realizować zasady określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy Gminy, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady, a tego nie robią, powinni dostosować się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów a właściciele podmiotów prawnych do oddawania odpadów komunalnych w zadeklarowanej ilości.

Przejdź do góry strony