Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 21 marca 2019 r.

Wydarzenia

Informacja o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektów w zakresie ochrony środowiska

Gmina Laszki ubiegała się o pomoc w sfinansowaniu dwóch projektów w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Były to:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Miękiszu Nowym oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Wietlinie
oraz
- Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli.

Zarząd Województwa Podkarpackiego opublikował listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu Gospodarka wodno – ściekowa w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Miękiszu Nowym oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Wietlinie" został poddany ocenie formalnej oraz merytorycznej i na jej podstawie stworzona została lista informująca o podmiotach, które otrzymają pomoc, a także o kolejności przysługiwania tej pomocy.
Ze względu na odpowiednią ilość zgromadzonych punktów i wysokie miejsce na liście rankingowej Gmina Laszki otrzyma pomoc finansową na realizację projektu. Kwota pomocy wyniesie 1 999 827,00 zł.

Drugi z projektów – „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli” również został zweryfikowany pozytywnie w ramach działania Gospodarka wodno – ściekowa. Po przeprowadzonej ocenie formalnej i pozytywnej ocenie merytorycznej umieszczono go na Liście projektów wybranych do dofinansowania.
Odpowiednia ilość zgromadzonych punktów w procesie naboru oznacza, że Gmina Laszki otrzyma pomoc finansową w realizacji projektu. Kwota pomocy wyniesie 7 070 203,29 zł (przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym 10 326 575,97 zł).

Realizacja projektów przy pomocy środków unijnych pomoże poprawić jakość środowiska naturalnego oraz zapobiegać jego degradacji. Dzięki realizacji inwestycji chronione będą naturalne ekosystemy, a zanieczyszczenie wód i gleby będzie ograniczane.

Przejdź do góry strony