Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Piątek, 22 marca 2019 r.

Wydarzenia

Ostatnie pożegnanie Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Laszkach

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

W dniu 7 grudnia 2017 r. pożegnaliśmy Zdzisława Grelę wieloletniego działacza Ochotniczej Straży Pożarnej w Laszkach. Na wieczną służbę odszedł w dniu 5 grudnia 2017 r. przeżywszy 62 lata. Św. Pamięci Zdzisław Grela był wieloletnim Komendantem Gminnym Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gminie Laszki i Prezesem OSP w Laszkach.

Druh Grela od najmłodszych lat służył miejscowemu społeczeństwu: działał m. in. w Ludowych Zespołach Sportowych ale przede wszystkim najbardziej realizował swoją pasję życiową i tradycje rodzinne w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Laszkach. Zręby organizacyjne Ludowego Zespołu Sportowego w Laszkach były tworzone w jego domu rodzinnym z jego osobistym udziałem – był współtwórcą obecnego Ludowego Klubu Sportowego „Hetman” Laszki w 1973 r.

Na przestrzeni swojego 62-letniego życia był człowiekiem pracowitym i pomocnym. Realizując pasje życiowe gros swoich sił poświęcił zrzeszeniu Ochotniczych Straży Pożarnych: poprzez sekcję młodzieżową, w latach siedemdziesiątych - działalność strażaka ratownika w OSP Laszki aż po funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Laszki. Funkcje ta objął po swoim zmarłym ojcu św. pamięci druhu Franciszku Greli.

W czasie lat pracy druha Greli, współpracując ściśle z samorządem gminnym, radykalnej poprawie uległy na terenie Gminy Laszki warunki lokalowe OSP -wybudowano lub wyremontowano strażnice OSP w Bobrówce, Korzenicy, Laszkach, Miękiszu Nowym, Miękiszu Starym i Wietlinie. Jednostki OSP otrzymały lepsze samochody bojowe, uzupełniono sprzęt i wyszkolenie członków. Jednostka OSP Laszki weszła do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Śp. Zdzisław zawsze starał się łączyć ludzi we wspólnym dziele służby społeczeństwu na straży zdrowia i mienia ludzi. Prowadził wiele działań ratowniczych w czasie pożarów, powodzi, wypadków komunikacyjnych, poszukiwań zaginionych biorąc na siebie odpowiedzialność za ludzi i mienie.

Działania Druha Greli były wielokrotnie nagradzane odznaczeniami strażackimi i państwowymi – w tym najbardziej cenionym przez Niego najwyższym odznaczeniem strażackim medalem im. Chomicza.

W pożegnalnym przemówieniu Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Laszkach Druh Jerzy Batycki zaznaczył, że zawsze na asysty strażackie, pomoc w organizacji i współdziałanie mogła liczyć gmina i parafia: było to widoczne w czasie świąt kościelnych i uroczystości patriotycznych. Śp. Druh starał się nie odmawiać pomocy potrzebującym zarówno w swojej pracy zawodowej jak i służbie w szeregach OSP.

Wyrazy uznania i współczucia złożył w trakcie uroczystości pogrzebowych Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP w Jarosławiu - Stanisław Górski wraz z pocztem sztandarowym.

Śp. Zdzisława żegnała również delegacja przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, której przewodniczył Komendant Powiatowy mł. bryg. Krzysztof Kowal oraz funkcjonariusze mł. bryg. Waldemar Czernysz i kpt. Dawid Skuratko.

Zebrane na cmentarzu sztandary strażackie i tłum kolegów ze wszystkich OSP z terenu Gminy Laszki w ostatniej drodze oddali Śp. Zdzisławowi honory na znak uznania i szacunku.

W ostatnim pożegnaniu wzięli licznie udział przedstawiciele samorządu Gminy Laszki na czele z Wójtem Stanisławem Gonciarzem, radni Rady Gminy Laszki, sołtysi oraz delegacja Szkoły Podstawowej w Laszkach.

Samorząd Gminy Laszki łączy się w bólu z rodziną i składa kondolencje oraz wyrazy współczucia.

Przejdź do góry strony