Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 17 stycznia 2019 r.

Wydarzenia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki


ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

że w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy Laszki z pracy w okresie międzysesyjnym.
  5. Przegląd zadań inwestycyjnych, mienia komunalnego, mienia wiejskiego na terenie Gminy. Trasa przejazdu: Laszki (plac ZWiK) – oczyszczalnia ścieków - Laszki – Charytany – Miękisz Stary – Tuchla – Miękisz Nowy – Czerniawka – Bukowina – Korzenica – Laszki – Bobrówka – Wietlin Osada – Wietlin Pierwszy – Wietlin – Wysocko – Wietlin Trzeci – Laszki (powrót na salę konferencyjną UG).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Korzenica.
  7. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy w Laszkach
Marek Bawoł
(-)

Przejdź do góry strony