Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Poniedziałek, 22 kwietnia 2019 r.

Wydarzenia

Dofinansowanie projektu pt. Program rozwoju szkół podstawowych z Gminy Laszki

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, projekt złożony przez Gminę Laszki pt. "Program rozwoju szkół podstawowych z Gminy Laszki – Szkoła+" został wysoko oceniony i sklasyfikowany na czwartym miejscu oraz wybrany do dofinansowania.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%, wkład własny 5%.
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 036 255,42 zł; całkowita wartość projektu 1 090 885,42 zł.
Okres realizacji projektu: od 01.08.2018 r. do 30.06.2020 r.
W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
- Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych w 5 placówkach oświatowych z terenu Gminy Laszki;
- Doposażenie 5 szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK;
- Realizacja programu doskonalącego umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli;
- Realizacja zajęć pozalekcyjnych w 5 szkołach podstawowych z terenu Gminy Laszki.
Przejdź do góry strony