Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 20 czerwca 2019 r.

Wydarzenia

Przekazanie sprzętu dla OSP dofinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości

Zdjęcie Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

W miesiącu lutym 2018 r. Gmina Laszki złożyła wniosek na kwotę 26.750,00 zł do Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z ogłoszonym naborem na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono dostawcę sprzętu – Sklep pożarniczy FLORIAN, który złożył ofertę na kwotę 17 149,00 zł. Z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiono następujący sprzęt:

  • Defibrylator AED według załącznika nr 3 pkt 3.3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP z lipca 2013 r. – 1 kpl.
  • Torba PSP-R1 wraz z kompletem szyn Kramera oraz opatrunkami WaterJel i deską ortopedyczną według załącznika nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP z lipca 2013 r. – 1 kpl.
  • Torba OSP-R1 – 3 szt.
  • Deska ortopedyczna do transportu poszkodowanych – 6 szt.

W dniu 1 czerwca 2018 r. o godz. 19:00 Wójt Gminy Laszki Stanisław Gonciarz przekazał zakupiony sprzęt przedstawicielom jednostek OSP z terenu Gminy Laszki:

  • Defibrylator AED oraz Torba PSP-R1 wraz z kompletem szyn Kramera, opatrunkami WaterJel i deską ortopedyczną dla jednostki OSP KSRG Laszki, w której takiego sprzętu do tej pory nie było, a która najczęściej wyjeżdża do wypadków komunikacyjnych drogowych i lotniczych na terenie Gminy Laszki.
  • Torby OSP-R1 wraz z podstawowymi szynami Kramera dla jednostek, które takich wcześniej nie posiadały: OSP Bobrówka, OSP Wietlin, OSP Wysocko.
  • Deski ortopedyczne do transportu poszkodowanych dla jednostek OSP, w których takich desek do tej pory nie było: Bobrówka, Korzenica, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Wietlin, Wysocko.

Należy zaznaczyć, że strażacy – ochotnicy najczęściej pierwsi przybywają na miejsce zdarzenia i to od ich natychmiastowej pomocy zależy zdrowie i życie poszkodowanych. Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Sprawiedliwości, zakupiony nowoczesny sprzęt znacznie zwiększa sprawność i efektywność w ratowaniu poszkodowanych bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Dzięki zakupom sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Laszki, poprawi się znacznie sprawność w działaniu ratowników na miejscu wypadku. Rozszerzenie posiadanego asortymentu umożliwi lepsze udzielanie pomocy niż do tej pory jak i również znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Działania ratownicze na pewno będą prowadzone przez strażaków, posiadających odpowiedni sprzęt, bardziej profesjonalnie. Uzupełnienie niezbędnego sprzętu medycznego oraz sprzętu ratownictwa pozwoli na podejmowanie działań, z którymi do tej pory często trzeba było czekać na przyjazd ekip pogotowia ratunkowego lub innych jednostek ratowniczych.

Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w wysokości: 16.977,51 zł.

Gmina Laszki dofinansowała zadanie w wysokości 1% wartości zadania, tj. 171,49 zł.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Przejdź do góry strony