Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Środa, 22 maja 2019 r.

Wydarzenia

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach informuje o rozpoczęciu działań związanych z realizacją Podprogramu 2018r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Skierowania na nową edycję POPŻ będą wydawać pracownicy socjalni naszego OPS.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Pomocy w postaci bezpłatnie wydawanej żywności w okresie od listopada 2018 do dnia 29 stycznia 2019 r. udzielać będzie magazyn żywności Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Jarosławiu przy ul. Bandurskiego 1. Artykuły żywnościowe wydawane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 13.00.

Zasady wydawania żywności oraz zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2018 każdy z uczestników programu otrzyma w formie pisemnej wraz ze skierowaniem wydanym przez pracowników Ośrodka Pomocy. W skierowaniu będzie również podana data pierwszego odbioru artykułów spożywczych.

Przejdź do góry strony