Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Niedziela, 19 stycznia 2020 r.

Wydarzenia

Nowy okres zasiłkowy - informacja

Wnioski w formie papierowej (do pobrania ze strony https://www.gov.pl/web/rodzina) na nowy okres zasiłkowy na świadczenia:
- dobry start (300+)
- świadczenie wychowawcze (500+)
- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
- fundusz alimentacyjny
przyjmowane będą w GOPS Laszki od 1 sierpnia 2019r.
Od 1 lipca 2019r. Można złożyć wnioski online przez: 1. Bankowość elektroniczną (e-bankowość)
2. Portal EMPATIA ( empatia.mpips.gov.pl)
3. Portal Usług Elektronicznych ZUS

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, matka albo ojciec, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej ) musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

1. Sprawdź, jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start oraz 500+ on-line przez bankowość elektroniczną

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start lub 500+ za pomocą bankowości elektronicznej. Banki, które umożliwiają składanie wniosku przez swoje serwisy to:

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • PKO BP / Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • Santander Bank Polska S.A. (wcześniej WBK)
 • BNP Paribas Bank Polska S.A
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Euro Bank S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A
 • Nest Bank S.A.
 • Bank PEKAO S.A.
 • PLUS BANK S.A.
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • ZUS (Bank Handlowy w Warszawie oraz Bank Ochrony Środowiska S.A)
 • Envelo

2. Sprawdź, jak złożyć wniosek on-line przez portal Empatia

Jak w prosty sposób złożyć wniosek przy użyciu właśnie portalu „Emp@tia”?

Tylko portal „Emp@tia”(https://empatia.mpips.gov.pl) oferuje usługę złożenia wniosku przez Internet nie tylko o świadczenie dobry start oraz świadczenie wychowawcze (500+), ale także na wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy. Składanie wniosków odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.

Abyś mógł złożyć wniosek o świadczenie (z programu „Dobry start” lub „500+”) za pomocą portalu „Emp@tia”: musisz założyć konto na portalu „Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod tym adresem przeczytasz jak założyć profil zaufany:(https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

Uwaga: wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, dlatego rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Jeżeli założyłeś już konto na „Emp@tii” to zaloguj się, a następnie:

 1. Na stronie głównej wybierz rodzaj wniosku „Dobry start” lub „500+”.
 2. Zapoznaj się z informacją o dokumentach i danych, które będą Ci potrzebne do wypełnienia wniosku o świadczenie dobry start. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty i informacje – przede wszystkim swoje dane i dzieci, na które będziesz składał wniosek (adres e-mail, numery PESEL, adresy szkół, do których dzieci będą uczęszczać od września 2018 r., numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie).
 3. Wpisz nazwę miejscowości, w której znajduje się urząd/instytucja, do której chcesz złożyć wniosek.
 4. Wybierz z listy właściwą dla siebie instytucję/urząd, do której wniosek zostanie złożony. Ważnie: musi to być urząd właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania, (a nie zameldowania), od tego bowiem zależy czy Twój wniosek trafi do właściwego urzędu.
 5. Wpisz lub wybierz wszystkie niezbędne informacje, o uzupełnienie których zostaniesz poproszony:
  • dokładny adres Twojego miejsca zamieszkania,
  • numer rachunku bankowego, który ma być przekazywane świadczenie dobry start,
  • dane Twoich dzieci, na które składasz wniosek,
  • dokładne dane adresowe szkół, w których od września będą się uczyć Twoje dzieci,
 6. Kreator wypełniania wniosku wskaże Ci miejsca, których wypełnienie jest obowiązkowe i kiedy trzeba załączyć skany (kopie) niezbędnych dokumentów.
 7. Sprawdź wprowadzone dane w podsumowaniu.
 8. W przypadku błędów cofnij się za pomocą przycisku „Wstecz” do miejsca, gdzie one występują i popraw dane. Jeśli dane są poprawne wybierz „Utwórz dokument”.
 9. Przejdź do zakładki „Dokumenty robocze”, zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobrystart” i kliknij „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”.
 10. Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj”.
 11. Wyślij wniosek.
 12. Sprawdź, czy na wskazany we wniosku adres mailowy otrzymałeś Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPO).
 13. Sprawdź, czy urząd odebrał Twój wniosek. Zaloguj się na swoje konto, kliknij w zakładkę „Dokumenty wysłane” i zobacz, czy wyświetla się status „Odbiór potwierdzony”.
 14. Czekaj na informację lub decyzję z urzędu. Na swój adres e-mail dostaniesz powiadomienie, że masz nową wiadomość w portalu „Emp@tia”.
 15. Jeżeli świadczenie będzie Tobie przyznane to informację o tym urząd prześle Ci na podany we wniosku adres mailowy, dlatego ważne jest abyś wpisał go poprawnie.
 16. W przypadku odmowy przyznania świadczenia dostaniesz decyzję. Znajdziesz ją w skrzynce odbiorczej na portalu „Emp@tia”. Kliknij „Podpisz odbiór”.

3. Złóż wniosek Rodzina 500+ przez PUE ZUS

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS, musisz mieć konto na PUE ZUS. Jeśli jeszcze nie masz konta na PUE ZUS - sprawdź jak je założyć.

Krok 1 - przygotuj się do złożenia wniosku

 1. Jeżeli chcesz otrzymywać świadczenie wychowawcze na rachunek bankowy - przygotuj nr tego rachunku.
 2. Sprawdź, czy powinieneś przygotować załączniki do wniosku.

Ważne!

Przygotuj załączniki zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku załącznika do wniosku nie może przekroczyć 1MB.
 • Maksymalny łączny rozmiar pliku wniosku i wszystkich plików załączników do wniosku nie może przekroczyć 3,5 MB.
 • Możesz dołączyć do wniosku maksymalnie 5 plików.
 • Nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków diakrytycznych (np. ą, ę, ż, ź), białych znaków i znaków specjalnych. Nazwy plików muszą być unikalne w ramach pojedynczego wniosku.
 • Format plików - .png, .jpg, .pdf

Jeśli masz wątpliwości, czy w Twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty - skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Krok 2 – zaloguj się na PUE ZUS

Aby złożyć wniosek zaloguj się na swoim profilu na PUE. Aby zalogować się na swój profil na PUE, na stronie internetowej ZUS w części strony dot. logowania do PUE wybierz sposób logowania. Na PUE można logować się za pomocą loginu i hasła. Możesz również logować się przy użyciu profilu zaufanego ePUAP, kwalifikowanego podpisu elektronicznego (certyfikatu) lub przez bankowość elektroniczną. Sprawdź które banki oferują taką usługę.

Krok 3 – wypełnij wniosek na PUE ZUS

Wniosek możesz wypełnić w sekcji Ubezpieczonego lub Świadczeniobiorcy. Znajdziesz go w zakładce „Rodzina 500+" -> Utwórz nowy wniosek w MENU po lewej stronie.

Wniosek możesz też wyszukać w zakładce Usługi lub w Dokumentach roboczych w skrzynce Dokumenty i wiadomości.

Wniosek przygotowaliśmy w formie intuicyjnego kreatora, co ułatwi Ci wypełnienie wniosku. Kreator uzupełni automatycznie Twoje dane osobowe i adresowe.

Kreator wniosku zawiera liczne podpowiedzi dotyczące sposobu jego wypełnienia oraz słowniki ułatwiające poprawne uzupełnienie treści (słownik organów właściwych, słownik pokrewieństwa, stanów cywilnych). Poszczególne pola są sprawdzane przez system pod kątem poprawności ich wypełnienia.

Jeśli składasz wniosek o pieniądze również na pierwsze dziecko i Ty lub członkowie Twojej rodziny osiągacie dochody, które wymagają złożenia stosownego oświadczenia - wypełnij odpowiednie sekcje elektronicznego wniosku.

Po wypełnieniu wniosku zapisz go a następnie wyślij. Jeżeli chcesz zachować możliwość dostępu do treści wniosku, przed jego wysłaniem, zapisz wniosek w swoim komputerze poprzez zastosowanie opcji „Eksportuj".

Krok 4 – podpisz i wyślij wniosek na PUE ZUS

Wniosek na PUE można podpisać jednym z trzech sposobów:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • profilem zaufanym ePUAP,
 • profilem PUE.

Jeśli chcesz podpisać wniosek profilem PUE kliknij „podpisz profilem PUE". Podpisu profilem PUE nie musisz odrębnie pozyskiwać.

Gdy wyślesz wniosek na swoje konto na PUE dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia czyli informację o tym, że przyjęliśmy Twój wniosek. Urzędowe poświadczenie przedłożenia tworzymy automatycznie i udostępniamy je w menu Dokumenty i wiadomości na PUE ZUS.

Ważne! Od tego momentu podgląd dokumentu oraz jego wydruk z poziomu PUE ZUS nie będzie już możliwy. Dane dotyczące wniosku i załączników usuniemy niezwłocznie po wystawieniu potwierdzenia złożenia wniosku.

Wniosek, który wyślesz za pośrednictwem PUE ZUS przekażemy przez system Emp@tia do urzędu, który zajmie się Twoją sprawą.

W ciągu kilku dni na adres e-mail, który podałeś we wniosku dostaniesz potwierdzenie (urzędowe poświadczenie odbioru), że Twój wniosek przyjął urząd, który zajmie się Twoją sprawą. Potwierdzenie otrzymasz z adresu upo@mpips.gov.pl.

Dalsze postępowanie realizuje w formie pisemnej urząd, który zajmie się Twoją sprawą, co oznacza, że ewentualny kontakt z Tobą w sprawie wniosku nie będzie odbywał się za pośrednictwem PUE ZUS.

OSOBY, KTÓRE ZŁOŻĄ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (tzw.300+) I ZAMIESZCZĄ WE WNIOSKU SWÓJ ADRES E-MAIL OTRZYMAJĄ INFORMACJE POTWIERDZAJĄCĄ PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, KTÓRYM BĘDZIE: dobrystart@laszki.eu

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji. Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłat tych świadczeń.

Przejdź do góry strony