Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 12 grudnia 2019 r.

Wydarzenia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki


ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

że w dniu 9 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy Laszki z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie budynku.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2077/12 położonej w miejscowości Laszki na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokość opłat zniżek i zwolnień z opłat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Laszki.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Laszki na 2019 rok.
 10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy w Laszkach
Marek Bawoł
(-)

Przejdź do góry strony