Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 26 września 2020 r.

Wydarzenia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki


ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

że w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  5. Informacja Wójta Gminy Laszki z pracy w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja na temat realizacji Funduszu Sołeckiego za 2019 r.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
  8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy w Laszkach
Marek Bawoł
(-)

Przejdź do góry strony