Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 29 października 2020 r.

Wydarzenia

Nowy okres zasiłkowy - informacja

Od 1 lipca 2020r. nie należy składać wniosku na świadczenie wychowawcze (500+) ponieważ świadczenie to zostało przyznane do 31 maja 2021r.
Najbliższy okres składania wniosków na 500+:
- online od 1 lutego 2021r.
- w formie papierowej w urzędzie lub wysyłając pocztą od 1 kwietnia 2021r. (wnioski na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina)

Wnioski na program „Dobry Start” można składać:
- online od 1 lipca 2020r. do 30 listopada 2020r. przez:
1. Emp@tia – portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2. Bankowość elektroniczną
3. PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS)
- w formie papierowej od 1 sierpnia 2020r. w urzędzie (wrzucając do urny w holu głównym Urzędu Gminy Laszki) lub wysyłając pocztą

Tylko portal „Emp@tia”(https://empatia.mpips.gov.pl) oferuje usługę złożenia wniosku przez Internet nie tylko o świadczenie dobry start, ale także na wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy. Składanie wniosków odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.
Aby złożyć wniosek na dane świadczenie za pomocą portalu „Emp@tia”: musisz założyć konto na portalu „Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod tym adresem przeczytasz jak założyć profil zaufany:(https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

Skorzystaj z programu „Dobry Start”

Skorzystaj z programu „Dobry Start”. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek.
Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to online przez Emp@tię – portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS
Wniosek można również złożyć osobiście w urzędzie (wrzucając od urny w holu głównym Urzędu Gminy) lub wysłać pocztą tradycyjną.
Wnioski przez Internet można składać od 1 lipca, zaś wnioski papierowe można składać w urzędzie od 1 sierpnia.

Kto może skorzystać

Programem jest objęty każdy uczeń, który spełnia 2 warunki:

 1. nie ukończył:
  • 20 lat,
  • 24 lat – jeśli ma orzeczenie o:
   • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
   • potrzebie kształcenia specjalnego,
   • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
  • Program obejmuje również uczniów, którzy osiągnęli ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.
 2. uczy się w placówce, takiej jak:
  • szkoła podstawowa,
  • szkoła ponadpodstawowa i klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej,
  • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
  • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
  • specjalny ośrodek wychowawczy,
  • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Prawo do świadczenia na uczące się w szkole dziecko, przysługuje zamieszkującym w Polsce obywatelom polskim oraz w określonych przypadkach zamieszkującym w Polsce cudzoziemcom.

Kto nie może skorzystać

 • dzieci w przedszkolu – w tym dzieci, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
 • studenci.

Kto składa wniosek

- rodzic,
Jeśli, dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - pieniądze dostaje ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.
Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.
- opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
- opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
- osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.
300 zł przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą – w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

Co musisz zrobić

 1. Przygotuj:
  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start – pobierz, wydrukuj i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie ( hol główny Urzędu Gminy)
  • jeśli jesteś cudzoziemcem - przygotuj odpowiednią kartę pobytu.
 2. Złóż wniosek w jednym z miejsc wyznaczonych w twojej gminie:
  • zanieś do wybranej instytucji
  • wyślij pocztą

Jeśli składasz wniosek online
Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , na stronie swojego banku lub na stronie ZUS
Twój wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE dostaniesz pieniędzy, jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo złożysz wniosek po terminie.

Ile będziesz czekać na pieniądze

 • do 30 września – jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
 • do 2 miesięcy – jeśli taki wniosek złożysz później.

Ile i jak otrzymasz

Otrzymasz:

 • 300 zł raz w roku – niezależnie od wysokości twojego dochodu.
 • Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców orzeczoną przez sąd – każdy z rodziców może dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

Zapytaj w instytucji, w której składasz wniosek, jak możesz odebrać pieniądze. Zazwyczaj możesz wybrać:

 • przelew na konto,
 • kasa urzędu

Osoby, które złożą wniosek o świadczenie „Dobry Start” (tzw.300+) i zamieszczą we wniosku swój adres e-mail otrzymają od GOPS Laszki informację potwierdzającą przyznanie świadczenia z adresu poczty elektronicznej, którym będzie: dobrystart@laszki.eu

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu ( 16) 628 50 46 (wew.103) lub bezpośrednio w siedzibie GOPS Laszki 36, 37-543 Laszki w godz. od 7.30 do 15.30.

Przejdź do góry strony