Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 3 grudnia 2022 r.

Wydarzenia

Program Wspieraj Seniora

Zdjęcie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU
„Wspieraj Seniora”

CEL PROGRAMU

Zdjęcie

Zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegająca w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

ADRESACI PROGRAMU

  1. Osoby w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19;
  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

ZAKRES PODMIOTOWY PROGRAMU

Gmina Laszki realizując program „Wspieraj Seniora” na 2020 r. udzieli wsparcia osobom starszym w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu, w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

DOFINANSOWANIE: 16.254,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROGRAMU: 20.317,50 zł

Przejdź do góry strony