Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 18 sierpnia 2022 r.

Wydarzenia

Program Wspieraj Seniora

Zdjęcie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU
„Wspieraj Seniora”

CEL PROGRAMU

Zdjęcie

Zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegająca w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

ADRESACI PROGRAMU

  1. Osoby w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19;
  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

ZAKRES PODMIOTOWY PROGRAMU

Gmina Laszki realizując program „Wspieraj Seniora” na 2020 r. udzieli wsparcia osobom starszym w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu, w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

DOFINANSOWANIE: 16.254,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROGRAMU: 20.317,50 zł

Przejdź do góry strony