Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 3 czerwca 2023 r.

Wydarzenia

Zmiany w gospodarce odpadami od 1 marca 2021 r.

W związku z podjętymi uchwałami Rady Gminy w Laszkach Nr XIX/157/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz XXI/173/21 oraz XXI/174/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Laszki, zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzono zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

W związku z powyższym zachodzi konieczność złożenia nowej deklaracji określającej wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych obowiązujących od 1 marca 2021 r. uwzględniającej nową stawkę oraz zwolnienie z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych w kompostowniku przydomowym.

Deklaracje tą muszą złożyć wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Laszki.

Do pobrania:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do góry strony