Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 3 czerwca 2023 r.

Wydarzenia

Ograniczenia w ruchu na drogach gminnych

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z wystąpieniem roztopów, powodujących znaczące osłabienie nośności korpusu drogowego oraz zwiększenie jego podatności na odkształcenia i uszkodzenia pod wpływem ciężkiego ruchu samochodowego, przeciwdziałając niszczeniu dróg przez ich użytkowników (art.20 pkt.12 Ustawy o Drogach publicznych tj.Dz.U.2020 poz.470 ze zm.) jako zarządca dróg gminnych w miejscowości Laszki a w szczególności drogi :

1. Korzenica -Bobrówka nr 111583R
2. Laszki - Polska droga nr 111548R
3. Laszki - Ruska droga nr 111547R
4. Laszki- Studnie nr 111546R
5. Laszki - Podstaw - Ogrody nr 111592R
6. Laszki- Bobrówka (Pańska) nr 111592R
oraz drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Laszki - SKR (dz. nr 3031)

zarządzam ograniczenie tonażu tj. zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 6t w ciągu w/w dróg dla wszystkich użytkowników drogi.

Ograniczenie tonażu wprowadza się na okres od 3 marca 2021 r. do odwołania.

Ograniczenie tonażu nie dotyczy pojazdów:
- rolników

W uzasadnianych przypadkach tj. zagrożenia życia i zdrowia, zaistnienia ważnego interesu prywatnego lub publicznego, Wójt Gminy Laszki zdecyduje o zastosowaniu odstępstwa od powyższego zakazu.

Wójt Gminy Laszki
Stanisław Gonciarz
(-)

Przejdź do góry strony