Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 3 czerwca 2023 r.

Wydarzenia

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, czyli przez Internet, lub w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Laszki. Dane zawarte w deklaracji zostaną następnie wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
  • 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Formularze zgłoszenia do CEEB:

Przejdź do góry strony