Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 23 września 2021 r.

Wydarzenia

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki


ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

że w dniu 16 września 2021 r. o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy Laszki w okresach międzysesyjnych.
 6. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2021 r. oraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I-sze półrocze 2021 r. wraz z załącznikami.
 7. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I-sze półrocze 2021 r. Gminy Laszki wraz z załącznikami.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Laszki w roku szkolnym 2021/2022.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (Miękisz Nowy – dz. Nr 1058).
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (Miękisz Nowy – Dz. Nr 797/10, 797/14, 797/18).
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Laszki położonych w miejscowości Laszki.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy w Laszkach.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Laszki na 2021 r. (projekt I).
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Laszki na 2021 r. (projekt II).
 17. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy w Laszkach
Marek Bawoł
(-)

Przejdź do góry strony