Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 1 kwietnia 2023 r.

Wydarzenia

Mieszkańcy Gminy Laszki mogą składać wnioski o dodatek osłonowy

Plakat - Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Mieszkańcy Gminy Laszki od 10.01.2022r. mogą składać wnioski o dodatek osłonowy, który został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Jego celem jest wsparcie finansowe osób o niskich dochodach i zminimalizowanie negatywnych skutków rosnących cen energii, gazu i żywności.

W Gminie Laszki wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (parter pok. nr. 3)
Dodatek osłonowy przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
- osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza wyżej wymienione wartości – kwotę wsparcia ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą, o którą został przekroczony dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku jest niższa niż 20 zł, wsparcie finansowe nie przysługuje.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 600 zł dla gospodarstwa składającego się z 2-3 osób,
  • 850 zł dla gospodarstwa składającego się z 4-5 osób,
  • 1150 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 750 zł dla gospodarstwa składającego się z 2-3 osób,
  • 1062,5 zł dla gospodarstwa składającego się z 4-5 osób,
  • 1437,5 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

*Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania
*Wersja papierowa wniosku o dodatek osłonowy dostępna będzie w holu głównym budynku Urzędu Gminy Laszki.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2021r poz. 1973, 2127 i 2269).

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do dnia 31 października 2022 r.

Przejdź do góry strony