Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 3 czerwca 2023 r.

Wydarzenia

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki


ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

że w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy Laszki w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat realizacji Funduszu Sołeckiego za 2022 r.
 7. Przyjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie: ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Laszki na lata 2021-2030.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Wspólny Rozwój” na lata 2022-2030.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Laszki położonej w miejscowości Laszki (działki Nr 416/7 i 416/24).
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Laszki położonej w miejscowości Bobrówka (część działki Nr 376/5).
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Laszki na 2023 rok.
 15. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy w Laszkach
Marek Bawoł
(-)

Przejdź do góry strony