Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 28 września 2023 r.

Wydarzenia

PGKiM w Jarosławiu: Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia kontroli

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. wypełniając obowiązek wynikający z § 6ka ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) informuje o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w stosunku do podmiotów objętych gminnym systemem odbioru odpadów.
Termin rozpoczęcia - od marca 2023 r.

Kontrole będą przeprowadzać oddelegowani pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta w Makowisku oraz ekipa odbierająca w danym dniu odpady, losowo bez uprzedniego powiadomienia właściciela/zarządcy. Sprawdzana będzie zawartość worków/pojemników przeznaczonych na surowce wtórne oraz pojemniki na odpady zmieszane.

Tok postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:

  1. odbierający odpady odmawia odbioru odpadów w ramach frakcji zbieranej w danym pojemniku lub worku,
  2. powiadamia o tym właściciela/zarządcę nieruchomości umieszczając właściwą naklejkę na pojemniku lub worku:

W przypadku, gdy w pojemniku stwierdza się, że odpady komunalne, które powinny były zostać wrzucone do pojemnika przeznaczonego dla innej frakcji (np. odpady zmieszane w worku/pojemniku przeznaczonym na tworzywa sztuczne lub szkło): przykleja ostrzegawczą naklejkę i odbiera te odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru odpadów tej frakcji wynikającym z harmonogramu;

W przypadku, gdy w pojemniku stwierdza się obecność odpadów niezgodnych z Regulaminem, niepodlegających zbieraniu z terenu nieruchomości lub niebędących odpadami komunalnymi (np. odpady budowlane w odpadach zmieszanych, odpady niebezpieczne w pojemnikach, (zderzaki samochodowe w tworzywach sztucznych itp.): przykleja ostrzegawczą naklejkę oraz pozostawia pojemnik bez odbioru.

Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół, który zostanie wysłany do Urzędu drogą elektroniczną.

Przejdź do góry strony