Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 28 września 2023 r.

Wydarzenia

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Plakat - Dofinansowano ze środków budżetu państwa Program Opieka Wytchnieniowa Edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zadanie adresowane jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Ważne!
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach.

Opiekunowie, którzy nie będą mieli możliwości osobistego zgłoszenia, są proszeni o pilny kontakt telefoniczny z pracownikami OPS pod niżej wymienionymi numerami telefonów.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Laszkach lub telefonicznie tel. 16 628 50 24 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Wsparcie będzie przyznawane po uzyskaniu przez Gminę Laszki środków finansowych na realizację Programu. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy.

Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 jest złożenie:

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

Pobierz:

Przejdź do góry strony