Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 3 czerwca 2023 r.

Wydarzenia

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki


ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

że w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy Laszki w okresie międzysesyjnym.
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laszki.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: ”Podkarpackie - żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laszki w 2023 roku.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Laszki położonej w miejscowości Wietlin.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wysocko.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach.
 14. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy w Laszkach
Marek Bawoł
(-)

Przejdź do góry strony