Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 28 września 2023 r.

Wydarzenia

LGD Z tradycją w nowoczesność - Ankieta w zakresie identyfikacji potencjału i potrzeb na obszarze LSR oraz karta pomysłu – fiszka projektowa

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zachęca do aktywnego włączenia się w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD.

LGD "Z Tradycją w Nowoczesność" chce stworzyć taką Lokalną Strategię Rozwoju, która w optymalny sposób będzie zgodna z założeniami i odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 08.05.2023 r. Jest ona również dostępna w wersji papierowej w Biurze LGD Stowarzyszenia  "Z Tradycją w Nowoczesność", adres: ul. Kościuszki 26, 32-500 Jarosław. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

W celu postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze LSR. Karta pomysłu (fiszka)powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR.

Fiszkę można składać do 08.05.2023 r. w biurze LGD adres: ul. Kościuszki 26, 37 500 Jarosław lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD – tel. 16 621 90 65

Z góry dziękujemy za pomoc!

Przejdź do góry strony