Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 21 marca 2019 r.

Wydarzenia

Komunikat

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu informuje, że w Ośrodku Zdrowia w Laszkach i w Ośrodku Zdrowia w Wietlinie będzie przyjmował lekarz pediatra:

Ośrodek Zdrowia w Laszkach – każdy wtorek w godz 8:30 – 13:30
lek. Elżbieta Buniowska Popik

Ośrodek Zdrowia w Wietlinie – każdy piątek w godz. 8:00 – 12:00
lek. Mirosław Liwak – Pediatra, Specjalista medycyny rodzinnej.
Nabór na warsztaty zdobienia metodą Decoupage
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza na bezpłatne warsztaty zdobienia metodą Decoupage.
Warsztaty odbędą się w dniu 31.03.2017 r. /piątek/ o godz. 10.00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.
Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby dorosłe będące mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD, tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno Roźwienica oraz Miasta Radymna.
Ostatnie pożegnanie Kawalera Orderu Virtuti Militari por. Stanisława Sawickiego
W dniu 4 marca 2017 r. pożegnaliśmy zasłużonego mieszkańca naszej gminy – porucznika w stanie spoczynku Stanisława Sawickiego.
Pan Sawicki był Kawalerem Orderu Virtuti Militari. Brał udział w walkach o Berlin, gdzie w przededniu kapitulacji Berlina został ciężko ranny i w wieku 19 lat amputowano mu obie nogi. Pomimo tego był bardzo pogodnym i wesołym człowiekiem a dodatkowym jego zajęciem była hodowla gołębi, której z sercem się poświęcał.
Uchwała nr XIX/182/17 Rady Gminy Laszki z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 2016 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
77 rocznica deportacji ludności z terenów Gminy Laszki na Syberię i Besarabię
12 lutego 2017r. odbyła się w Wietlinie uroczystość upamiętniająca 77 rocznicę deportacji ludności z terenów Gminy Laszki na Syberię i Besarabię.
Rozpoczęła się ona uroczystą Mszą św. z udziałem Sybiraków, ich rodzin i przedstawicieli władz państwowych pod przewodnictwem ks. proboszcza Henryka Iwanickiego. W celebrze uczestniczył również chór parafialny i dęty zespół instrumentalny z Jarosławia.
Wójt Gminy Laszki informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania kosztów związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest.
W związku z powyższym osoby, które w roku bieżącym mają w planie zmienić pokrycie dachowe, bądź mają złożone na terenie nieruchomości płyty azbestowe, proszone są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Laszki osobiście, do pokoju 22, lub telefonicznie (16 628 50 46 wew. 120) do dnia 10 marca 2017 r.
Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.
W związku z realizacją Podprogramu 2016r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach kwalifikujący osoby najbardziej potrzebujące do udziału w tym programie poprzez wydawanie skierowań uprawniających do odbioru żywności, zamieszcza krótki film informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej PO PŻ, w celu umożliwienia zgłoszenia się po skierowanie tym osobom uprawnionym, które jeszcze z pomocy nie skorzystały m. in. ze względu na brak wiedzy o Programie.
Film do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: PO PŻ - film informacyjny
Wójt Gminy Laszki ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych z zakresu: "działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m. in.: organizację imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym, mających na celu kontynuację i podtrzymywanie tradycji regionu i integrację grup społecznych" w 2017 r.
II Gminny Koncert Kolęd w Wietlinie
15 stycznia 2017 r. o godz. 15:00 w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Wietlinie odbył się II Gminny Koncert Kolęd. W koncercie wzięło udział 12 zespołów: 11 stworzonych z sołectw naszej gminy oraz jeden zespół, który stanowili pracownicy Urzędu i Radni Rady Gminy Laszki.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - nabór do projektu Biznes Inicjator
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do II Edycji rekrutacji do projektu "BIZNES INICJATOR"
Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.01.2017r. – 02.02.2017r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do jednej z poniższych grup tj.:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - Doktorat nie tylko dla naukowców
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jako jedna z czterech uczelni w kraju i jedyna na Podkarpaciu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora z dziedziny nauk o mediach. Seminaria z tego obszaru pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne nie tylko dla naukowców, ale także m.in. dziennikarzy, pracowników social media czy działów PR, jak i urzędników zajmujących się działaniami promocyjnymi.
« | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | »
Przejdź do góry strony