Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 8 czerwca 2023 r.

Wydarzenia

Baner - aplikacja Biosegregator

W ramach współpracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. o.o. z firmą Biosystem została udostępniona darmowa aplikacja na smartfony - Biosegregator.
Aplikacja mobilna BioSegregator pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej nie trzeba już spoglądać codziennie do kalendarza.
W aplikacji znajdują się również inne informacje takie jak:

 • jak należy sortować odpady w twojej miejscowości,
 • gdzie się znajduje PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),
 • kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów w gminie.

Link do filmu, prezentującego działanie aplikacji

Aplikacja jest dostępna w Google Play i App Store

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny na nr: 16 621 63 87 wew. 25

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.
Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.
160 rocznica powstania styczniowego
W dniu 23 stycznia 2023 r. z okazji 160 rocznicy powstania styczniowego przedstawiciele Urzędu Gminy Laszki w osobach Wójta Stanisława Gonciarza i Kierownika USC Andrzeja Halwy złożyli wieniec i zapalili znicze na grobie powstańca – Romana Kotziana.
160 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. Powstanie było największym w XIX w. polskim zrywem narodowym.

Informuje się mieszkańców, że prowadzona jest sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie.

W Gminie Laszki cena została ustalona na poziomie 1700 zł za 1 tonę. Transport surowca ze składu do gospodarstwa domowego mieszkaniec może zorganizować we własnym zakresie lub skorzystać z usługi transportu przez skład.

Dystrybucją węgla zajmuje się Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stanisław Madiuk z siedzibą: Bobrówka 105A, 37-543 Laszki.

Osoby uprawnione do zakupu węgla zostaną poinformowane telefonicznie przez pracowników Urzędu Gminy o możliwości zakupu. Kontakt następuje według kolejności w jakiej były składane wnioski.

Następnie w uzgodnionym terminie należy zgłosić się do Urzędu w celu odbioru faktury, płatność za węgiel dokonywana będzie w kasie Urzędu Gminy Laszki gotówką.

Dodatek elektryczny

02.12.2022
Baner - Dodatek elektryczny

Wójt Gminy Laszki informuje, że od 1 grudnia 2022r. do dnia 1 lutego 2023r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek elektryczny wprowadzony ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz. 2127 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł (art. 30 ust. 2 ustawy)

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu, w przypadku, gdy są spełnione następujące warunki:

Główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., przy czym:

– energia elektryczna nie może pochodzić z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (np. instalacja fotowoltaiczna wyklucza uzyskanie dodatku elektrycznego),

nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Laszki – I piętro (sekretariat).

Załączniki:

Szanowni Państwo

W dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W związku z przystąpieniem Gminy do dystrybucji tego paliwa należy złożyć wniosek o jego zakup. Uprawnionymi do zakupu węgla będą wnioskodawcy, którzy spełniają wymogi dotyczące otrzymania dodatku węglowego.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu w formie papierowej lub pocztą, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym wniosek złożony w formie elektronicznej winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jedno gospodarstwo uprawnione jest do zakupu 3 ton węgla w preferencyjnej cenie, przy czym ze względu na jego dostępność wielkość ta jest podzielona – 1,5 t do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 t – po 1 stycznia 2023 r. (wymagany oddzielny wniosek na każdy rok).

Składane wnioski będą sukcesywnie rozpatrywane w miarę dostępności paliwa.

Załączniki:

Zdjęcie

W 2022 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego, po raz ósmy realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w ramach której zrealizowane zostało zadanie pn: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

17 października 2022 r. przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się symboliczne przekazanie sadzonek roślin miododajnych, podmiotom współpracującym z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach tego zadania.

Przedsiębiorco! Załóż konto na PUE ZUS już teraz!

Od stycznia nowego roku, zgodnie ze zmianami w przepisach, każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na portalu ZUS – Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zachęcamy więc przedsiębiorców, żeby takie konta zakładali już dzisiaj.

do 30 grudnia 2022 r. jako płatnik składek mają Państwo obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS [1].
PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Laszki informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy do dnia 31 grudnia 2022 r.


Stanisław Gonciarz
Wójt Gminy Laszki

Wójt Gminy Laszki, informuje o możliwości zgłaszania do Urzędu chęci zakupu węgla w preferencyjnych cenach.
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie u pracowników Urzędu pod nr telefonu 16 628 50 46 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Laszki, Laszki 36, 37-543 Laszki, I piętro, pokój 13 (sekretariat).


Stanisław Gonciarz
Wójt Gminy Laszki

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »

Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

28.05.2020
Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Laszki oraz jednostki podległe wznawiają bezpośrednią obsługę petentów.

Przypominamy, że podczas wizyty w Urzędzie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przez petentów. Ponadto wszystkie osoby zobowiązuje się do stosowania środka dezynfekującego ręce dostępnego na parterze, a także do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry.

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • Sekretariat: 16 628 50 46, email: sekretariat@laszki.eu
 • Ośrodek Pomocy Społecznej: 16 628 50 24
 • Podatki: 16 628 50 28
 • Woda i kanalizacja: 16 628 50 16
 • Odpady komunalne, gospodarka nieruchomościami: 16 628 50 46 wew. 108
 • Oświata: 16 628 53 23
 • Planowanie przestrzenne, drogi: 16 628 50 46 wew. 120 lub 121
 • USC i ewidencja ludności: 16 628 50 46 wew. 105 lub 106

Płatności na rzecz urzędu można dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banku lub w terminie późniejszym w kasie Urzędu.
NUMERY KONT:

Należności z tytułu podatków i opłat skarbowych:
94 9113 1043 0000 0000 0013 0019
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
55 9113 1043 2006 6000 0013 0010
Opłaty za wodę i ścieki:
74 9113 1043 0000 0004 8943 0001

Czyste powietrze - wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych

16.07.2021
Plakat: Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze
Przejdź do góry strony