Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Wtorek, 31 stycznia 2023 r.

Wydarzenia

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Laszkach
W niedzielę, 18 września w Laszkach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Laszkach. Mimo początkowo kapryśnej pogody, strażacy przyjechali w komplecie a zaproszeni goście doskonale się bawili.
Zawody rozpoczęły się od wprowadzenia drużyn na stadion sportowy w Laszkach. Dowódcą uroczystości był st. kpt. Kamil Kondracki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, który składał meldunki Komendantowi Powiatowemu PSP w Jarosławiu - bryg. Krzysztofowi Kowalowi.
Baner - Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Wspólny Rozwój

Wójt Gminy Jarosław działając w oparciu o art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j. z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Wspólny Rozwój” na lata 2022-2030.

Strategia obejmuje: Gminę Chłopice, Gminę Jarosław, Gminę Laszki, Gminę miejsko-wiejska Pruchnik, Gminę Pawłosiów, Gminę miejska Radymno, Gminę Radymno, Gminę Rokietnica, Gminę Roźwienica, Gminę Stary Dzików, Gminę Stubno, Gminę Wiązownica, Gminę Wielkie Oczy oraz Powiat Jarosławski. (w granicach administracyjnych ww. samorządów).

Drużyna Foxa Radymno zwyciężyła w Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym
Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego, jak co roku organizuje największe karpiowe zawody w Polsce – Polish Carp Masters. Niezmiernie miło nam poinformować, iż wygrywając eliminacje do tych zawodów na zbiorniku Extra Carp w Radymnie awansowali na Mistrzostwa Polski. W składzie: Kamil Maik, Maciej Wierzbowicz oraz Grzegorz Wielgos, który jest mieszkańcem miejscowości Wysocko w gminie Laszki, w tym roku sprawili nam wielką niespodziankę. Występując pod nazwą TEAM FOXA RADYMNO zajęli pierwsze miejsce wygrywając tak prestiżowe zawody.
Uczczenie pamięci poległych lotników

W dniu 11 września 2022 r. w Miękiszu Starym miały miejsce uroczystości upamiętniające wydarzenie z początku II Wojny Światowej – zestrzelenie samolotu bombowego PLZ-37B Łoś nad polami Kamionki (pomiędzy Miękiszem Starym a Charytanami), które miało miejsce 12 września 1939 r..

Wrzesień 1939 r. to dla Polski początek II Wojny Światowej. Niemieckie Dywizje zaatakowały Polskę a już 12 dni później dotarły w okolice Radymna i szły w kierunku obecnego Jaworowa i Krakowca na Ukrainie.

Był piękny jesienny poranek, słoneczny i bezchmurny 12 września 1939 roku, którego ciszę przerwały wybuchy. Około 8:00 trzy Łosie wystartowały z lotniska w Gnojnie na zadanie bojowe. Samoloty wystartowały wspólnie, ale po dotarciu do wyznaczonego celu podzieliły się i pojedynczo, z różnych wysokości zbombardowały na niemieckie jednostki XXII Korpusu Pancernego gen. Ewalda von Kleista. Niemcy nacierali wówczas na 10 Brygadę Pancerno-Motorową płk. Stanisława Maczka.

Informacja na temat składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
Wójt Gminy Laszki informuje, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. .
Wniosek mogą składać: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.
Więcej informacji oraz wnioski znajdują się w dziale Edukacja / Wnioski do pobrania
Baner - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Laszki informuje, że rozpoczyna przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"
Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem / opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny wraz z podpisaniem protokołu odbioru sprzętu komputerowego.

Do podpisania umowy i protokołu będzie wymagany ważny dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub ucznia jeżeli jest pełnoletni. W przypadku uczniów niepełnoletnich będzie wymagany dodatkowo PESEL ucznia.

Wydawanie sprzętu będzie się odbywać w godzinach od 9:30 – 14:30, w pokoju nr. 22.

Wydawanie sprzętu odbywać się będzie w następujące dni dla miejscowości:

Dzień tygodnia Data Miejscowości
Wtorek 26.07.2022 Bobrówka, Bukowina (34 umowy)
Środa 27.07.2022 Charytany, Czerniawka, Korzenica (35 umów)
Czwartek 28.07.2022 Laszki (29 umów)
Piątek 29.07.2022 Miękisz Nowy, Miękisz Stary (35 umów)
Poniedziałek 01.08.2022 Tuchla, Tuchla Osada, Wietlin, Wietlin Osada, Wietlin Pierwszy (37 umów)
Wtorek 02.08.2022 Wietlin Trzeci, Wysocko (22 umowy)

Wszelkich informacji dotyczących przekazania sprzętu można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr tel. 16 628 50 46 w. 120.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. informuje, iż z dniem 25.07.2022 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót w zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712 - 12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 22+626 - 22+889" zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.
Zdjęcie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Laszkach odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Życzenia wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i szczęścia na wiele jeszcze długich wspólnych lat złożyli jubilatom Wójt Gminy Stanisław Gonciarz oraz Przewodniczący Rady Gminy w Laszkach Marek Bawoł, Bogusław Kuta i Mirosław Broda.
Jubilaci otrzymali medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, kwiaty oraz listy gratulacyjne. Złote gody obchodziło 35 par małżeńskich z terenu gminy Laszki. Ze względu na trwający czas epidemii, w bieżącym roku zostały wręczone medale małżeństwom, obchodzącym swój jubileusz w latach 2019-2021.

Apel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece zbiera podpisy pod petycją o obniżenie VAT na drewno opałowe. Obecnie drewno opałowe objęte jest stawką VAT w wysokości 23%.
Zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla obywateli ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli Polakom zabezpieczyć swoje gospodarstwa domowe na wypadek dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną osiągalną alternatywą.

Pełna treść oraz możliwość złożenia podpisu pod petycją znajduje się na stronie: https://www.openpetition.eu/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe

Plakat - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Wójt Gminy Laszki przypomina o zbliżającym się terminie złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw, tj. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Właściciele nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych (np. budynków biurowych, usługowych, warsztatowych) posiadających źródła ciepła są zobowiązani do złożenia deklaracji elektronicznie, podpisując profilem zaufanym, lub papierowo, w Urzędzie Gminy Laszki.

Prosimy nie czekać do ostatniego dnia i złożyć przedmiotową deklarację jak najszybciej.

Więcej informacji oraz wzór deklaracji można znaleźć na stronie internetowej https://ceeb.gov.pl.

Film instruktażowy:
https://www.youtube.com/watch?v=uSjgl75ysGw

Baner - Flaga i Godło Polski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach realizuje Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dofinansowanie:
149 760,00 zł

Całkowita wartość:
249 600,00 zł

Gmina Laszki w 2022 r. otrzymała dofinansowanie na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023: Moduł 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Źródło finansowania:
Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Cel zadania:
Celem zadania jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Grupa docelowa:
Pomoc trafi zarówno do osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i do dzieci, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji – spełniających warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Baner - Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że istnieje możliwość otrzymania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Odbiorcy pożyczki to osoby nieposiadające zatrudnienia, bierne zawodowo lub pracujące w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego. KSWP informuje, że pożyczki w ramach projektu są udzielane bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »

Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

28.05.2020
Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Laszki oraz jednostki podległe wznawiają bezpośrednią obsługę petentów.

Przypominamy, że podczas wizyty w Urzędzie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przez petentów. Ponadto wszystkie osoby zobowiązuje się do stosowania środka dezynfekującego ręce dostępnego na parterze, a także do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry.

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  • Sekretariat: 16 628 50 46, email: sekretariat@laszki.eu
  • Ośrodek Pomocy Społecznej: 16 628 50 24
  • Podatki: 16 628 50 28
  • Woda i kanalizacja: 16 628 50 16
  • Odpady komunalne, gospodarka nieruchomościami: 16 628 50 46 wew. 108
  • Oświata: 16 628 53 23
  • Planowanie przestrzenne, drogi: 16 628 50 46 wew. 120 lub 121
  • USC i ewidencja ludności: 16 628 50 46 wew. 105 lub 106

Płatności na rzecz urzędu można dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banku lub w terminie późniejszym w kasie Urzędu.
NUMERY KONT:

Należności z tytułu podatków i opłat skarbowych:
94 9113 1043 0000 0000 0013 0019
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
55 9113 1043 2006 6000 0013 0010
Opłaty za wodę i ścieki:
74 9113 1043 0000 0004 8943 0001

Czyste powietrze - wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych

16.07.2021
Plakat: Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze
Przejdź do góry strony