Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 12 grudnia 2019 r.

Wydarzenia

Czyste powietrze - wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych

20.08.2019
Czyste powietrze - wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z mieszkań i domów jednorodzinnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Działania te pomogą chronić środowisko.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Laszki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie szczegółowe informacje w sprawie programu i sporządzenia wniosku o dofinansowanie można uzyskać w Urzędzie Gminy Laszki, pok. nr 22 tel. 16 628 50 46 wew. 120

Informacja dotycząca programu Dobry Start - 300 zł dla ucznia

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) na okres zasiłkowy 2018/2019 na świadczenia:
- Dobry Start (300+)
- Świadczenie wychowawcze (500+)
- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
- Fundusz alimentacyjny
przyjmowane będą w GOPS Laszki od 1 sierpnia 2018r. do dnia 30 listopada 2018r.

Od 1 lipca 2018r. można złożyć wnioski online przez:
- Bankowość elektroniczną (e-bankowość)
- Portal EMPATIA (empatia.mrpips.gov.pl)

W związku z ustaleniami z dnia 24 czerwca 2018 r. z narady przedstawicieli klubów sportowych z terenu Gminy Laszki w załącznikach publikujemy regulamin oraz rozpiskę rozgrywek w Pucharze Wójta – edycja 2018.
Załączniki:
Puchar Wójta - Regulamin
Puchar Wójta - System gier
Złoty jubileusz ks. Stanisława Kudyby
W dniu 17.06.2018 r. w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wysocku swoją mszę jubileuszową 50 lat kapłaństwa odprawił ksiądz Stanisław Kudyba. W mszy uczestniczyli księża z dekanatu Radymno II na czele z Księdzem Prałatem Marianem Karbowskim i Księdzem Proboszczem miejscowej parafii Henrykiem Iwanickim. W uroczystościach wzięli udział również przedstawiciele samorządu z Wójtem Stanisławem Gonciarzem, Radnym Robertem Wyka, Sołtysem wsi Haliną Pyrcz oraz poczty sztandarowe OSP Wysocko, OSP Wietlin i Akcji Katolickiej z Wietlina. Po nabożeństwie Ksiądz Stanisław został zaproszony do świetlicy na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wysocku oraz audycję słowno-muzyczną w wykonaniu młodzieży z Wietlina i Wysocka. W godzinach popołudniowych Jubilat zasadził pamiątkowe drzewo na placu świetlicy, które zostało nazwane "Dąb Stanisław".
II miejsce w konkursie na Najlepszy produkt podkarpacki dla KGW Wietlin Trzeci
W dniach 23-24 czerwca br. odbyły się Jubileuszowe "Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2018". W trakcie tej imprezy rozstrzygnięto konkurs na "Najlepszy produkt podkarpacki", w którym Koło Gospodyń Wiejskich z Wietlina Trzeciego zajęło II miejsce za kruche pierożki z rabarbarem i jabłkiem.
Serdecznie gratulujemy.
Tytuł mistrzów Polski turnieju PROCAM CUP 2018 dla LKS Korzenica
10 czerwca 2018 roku, to było prawdziwe piłkarskie święto we Wronkach, dla 6 najlepszych zespołów II edycji ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej dla dzieci.
Drużyna LKS z Korzenicy, którą wspomagali młodzi piłkarze z innych okolicznych szkół, okazała się bezkonkurencyjna dla rywali i zdobyła tytuł mistrzów Polski turnieju PROCAM CUP 2018, rocznik 2007 i młodsi.

Zdjęcie Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

W miesiącu lutym 2018 r. Gmina Laszki złożyła wniosek na kwotę 26.750,00 zł do Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z ogłoszonym naborem na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

Szkolenie Wieś – bezpieczne miejsce do życia i pracy
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - patronat honorowy serdecznie zapraszają rolników powiatu jarosławskiego na szkolenie-konferencję, która odbędzie się pod hasłem "Wieś – bezpieczne miejsce do życia i pracy" W dniu 25.06.2018 r. o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. W trakcie spotkania poruszane będą najistotniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem rolnika i jego rodziny.
X Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
W roku 2018, w terminie od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka), bierzemy udział w X Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich, w ramach którego zostanie rozegrany XXIV Sportowy Turniej Miast i Gmin. Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.
"Sport łączy pokolenia" to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Naczelnym celem jest wzmożenie motywacji do wyjścia z domu i integracji wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych całych rodzin.

Do pobrania:
Zgłoszenie STMiG
STMiG - Kalendarz planowanych imprez turniejowych

W dniu 23 kwietnia 2018 roku Gmina Laszki złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica":
Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkoły.
Podstawowym wymaganiem dla szkół przystępujących do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
W ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" 5 szkół z terenu Gminy Laszki zostanie wyposażone w interaktywne monitory dotykowe (2szt. na szkołę)
Całkowita wartość dofinansowania to 70.000,00 zł a wysokość wkładu wałsnego to 17.500,00 zł.
W dniu 16 maja 2018 roku Podkarpacki Kurator Oświaty ogłosił listę szkół, które zakwalifikowały się do programu. Wszystkie 5 szkół z terenu Gminy Laszki znajdują się na wykazie i otrzymają w 2018 roku wsparcie z w/w programu.
Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 czerwca 2018 roku.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, projekt złożony przez Gminę Laszki pt. "Program rozwoju szkół podstawowych z Gminy Laszki – Szkoła+" został wysoko oceniony i sklasyfikowany na czwartym miejscu oraz wybrany do dofinansowania.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%, wkład własny 5%.
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 036 255,42 zł; całkowita wartość projektu 1 090 885,42 zł.
Okres realizacji projektu: od 01.08.2018 r. do 30.06.2020 r.
W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
- Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych w 5 placówkach oświatowych z terenu Gminy Laszki;
- Doposażenie 5 szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK;
- Realizacja programu doskonalącego umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli;
- Realizacja zajęć pozalekcyjnych w 5 szkołach podstawowych z terenu Gminy Laszki.
« | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | »
Przejdź do góry strony