Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Wtorek, 18 lutego 2020 r.

Wydarzenia

Czyste powietrze - wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych

20.08.2019
Czyste powietrze - wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z mieszkań i domów jednorodzinnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Działania te pomogą chronić środowisko.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Laszki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie szczegółowe informacje w sprawie programu i sporządzenia wniosku o dofinansowanie można uzyskać w Urzędzie Gminy Laszki, pok. nr 22 tel. 16 628 50 46 wew. 120

Szkolenie Wieś – bezpieczne miejsce do życia i pracy
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - patronat honorowy serdecznie zapraszają rolników powiatu jarosławskiego na szkolenie-konferencję, która odbędzie się pod hasłem "Wieś – bezpieczne miejsce do życia i pracy" W dniu 25.06.2018 r. o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. W trakcie spotkania poruszane będą najistotniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem rolnika i jego rodziny.
X Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
W roku 2018, w terminie od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka), bierzemy udział w X Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich, w ramach którego zostanie rozegrany XXIV Sportowy Turniej Miast i Gmin. Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.
"Sport łączy pokolenia" to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Naczelnym celem jest wzmożenie motywacji do wyjścia z domu i integracji wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych całych rodzin.

Do pobrania:
Zgłoszenie STMiG
STMiG - Kalendarz planowanych imprez turniejowych

W dniu 23 kwietnia 2018 roku Gmina Laszki złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica":
Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkoły.
Podstawowym wymaganiem dla szkół przystępujących do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
W ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" 5 szkół z terenu Gminy Laszki zostanie wyposażone w interaktywne monitory dotykowe (2szt. na szkołę)
Całkowita wartość dofinansowania to 70.000,00 zł a wysokość wkładu wałsnego to 17.500,00 zł.
W dniu 16 maja 2018 roku Podkarpacki Kurator Oświaty ogłosił listę szkół, które zakwalifikowały się do programu. Wszystkie 5 szkół z terenu Gminy Laszki znajdują się na wykazie i otrzymają w 2018 roku wsparcie z w/w programu.
Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 czerwca 2018 roku.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, projekt złożony przez Gminę Laszki pt. "Program rozwoju szkół podstawowych z Gminy Laszki – Szkoła+" został wysoko oceniony i sklasyfikowany na czwartym miejscu oraz wybrany do dofinansowania.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%, wkład własny 5%.
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 036 255,42 zł; całkowita wartość projektu 1 090 885,42 zł.
Okres realizacji projektu: od 01.08.2018 r. do 30.06.2020 r.
W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
- Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych w 5 placówkach oświatowych z terenu Gminy Laszki;
- Doposażenie 5 szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK;
- Realizacja programu doskonalącego umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli;
- Realizacja zajęć pozalekcyjnych w 5 szkołach podstawowych z terenu Gminy Laszki.
Ogłoszenie o naborze wniosków - RLGD Roztocze

OGŁOSZENIE O
IV NABORZE WNIOSKÓW
NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ROZTOCZE"

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze", realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014 – 2020", ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Pełna treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie RLGD Roztocze pod linkiem:
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2018/IV/ogłoszenie_o_naborach_IV.pdf

Zdjęcie

Niniejszym informujemy, że firma Voice Net S.A. realizuje na terenie Gminy Laszki (wszystkie jednostki oświatowe z terenu Gminy Laszki oraz miejscowości: Wietlin, Wietlin Pierwszy, Wysocko) projekt mający na celu budowę sieci światłowodowej. Sieć światłowodowa umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji w Gminie usług szerokopasmowych: Internet, telewizja, telefon.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. na półmetku
Został niespełna miesiąc na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru.
Od tego roku rolnicy składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Mają na to czas do 15 maja.
Promesa na dofinansowanie przebudowy drogi
Gmina Laszki otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 320.000 zł na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Laszki - Kozły w km 0+000 - 0+980".
Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Leniart Wojewodzie Podkarpackiemu za udzielone wsparcie.
Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa w terminie do 24.07.2018 r. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu Word.

Podpisanie umowy na dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości
W dniu 14 marca 2018 r. w Podkarpackim Urzeędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Wójt Stanisław Gonciarz i Skarbnik Gminy Elżbieta Buras-Bawor podpisali umowę na dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich) na "Wsparcie i rozwój jednostek OSP z terenu Gminy Laszki w celu niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem".
Całkowita wartość realizacji zadania to: 26 750,00 zł
Dotacja w kwocie: 26 482,50
Środki własne: 267,50
« | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »
Przejdź do góry strony