Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wietlin Trzeci 2023-08-29
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miękisz Stary 2023-08-29
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miękisz Nowy 2023-08-29
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Korzenica 2023-08-29
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Korzenica 2023-08-29
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Korzenica 2023-08-29
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Charytany 2023-08-29
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku położonym w Laszkach pod nr 280A z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rehabilitacyjno-medycznej o łącznej powierz 2023-08-29
Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców sołectwa Wysocko na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko stanowiących jeden kompleks nieruchomości na okres 7 lat z przeznaczeniem na cele rolne jako grunty orne 2023-08-10
Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców sołectwa Wysocko na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko stanowiących jeden kompleks nieruchomości na okres 7 lat z przeznaczeniem na cele rolne jako grunty orne 2023-08-10
Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców sołectwa Wysocko na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko stanowiących jeden kompleks nieruchomości na okres 7 lat z przeznaczeniem na cele rolne jako grunty orne 2023-08-10
Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców sołectwa Wysocko na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko na okres 7 lat z przeznaczeniem na cele rolne 2023-08-10
Wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Laszki przeznaczonych do najmu na okres 2 lat w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży ubezpieczeń. 2023-08-10
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miękisz Nowy przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne 2023-08-10
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku położonym w Laszkach pod nr 280A z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rehabilitacyjno-medycznej o łącznej powierzchni użytkowej 178,29 m2 2023-07-20
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko stanowiących jeden kompleks nieruchomości będących własnością Gminy Laszki (mienie wiejskie wsi Wysocko) przeznaczonych do dzierżawy na okres 7 lat w formie ustnego przetargu ograniczonego d 2023-07-20
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko stanowiących własność Gminy Laszki (mienie wiejskie wsi Wysocko) przeznaczonych do dzierżawy na okres 7 lat w formie ustnego przetargu ograniczonego dla mieszkańców wsi Wysocko z przeznaczen 2023-07-20
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko stanowiących jeden kompleks nieruchomości będących własnością Gminy Laszki (mienie wiejskie wsi Wysocko) przeznaczonych do dzierżawy na okres 7 lat w formie ustnego przetargu ograniczonego d 2023-07-20
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko stanowiących własność Gminy Laszki (mienie wiejskie wsi Wysocko) przeznaczonych do dzierżawy na okres 7 lat w formie ustnego przetargu ograniczonego dla mieszkańców wsi Wysocko z przeznaczen 2023-07-20
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Laszki położonych w miejscowości Wietlin Trzeci przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2023-07-17
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Laszki położonych w miejscowości Miękisz Stary przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2023-07-17
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Laszki położonych w miejscowości Miękisz Nowy przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2023-07-17
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Laszki położonych w miejscowości Korzenica przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2023-07-17
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Laszki położonych w miejscowości Korzenica przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2023-07-17
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Laszki położonych w miejscowości Korzenica przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2023-07-17
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Laszki położonych w miejscowości Charytany przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2023-07-17
Wykaznieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Laszki pod nr 280A stanowiącej własność Gminy Laszki przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat w formie ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności reh-med 2023-06-28
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bobrówka przeznaczonych do dzierżawy na okres 6 lat w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne jako grunty orne. 2023-07-04
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bobrówka przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne jako grunty orne. 2023-07-04
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miękisz Stary przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne. 2023-07-04
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej stanowiących własność gminy Laszki położonych w miejscowości Korzenica 2023-07-17
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miękisz Nowy przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne 2023-06-09
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Laszki pod nr 280A stanowiącej własność Gminy Laszki przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 2023-06-09
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wietlin przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne. 2023-05-26
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Laszki położonej w miejscowości Miękisz Nowy. 2023-05-02

  Ilość odwiedzin: 2044855