Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA ODPADAMI
 
  Grupa:   GOSPODARKA ODPADAMI
  Nazwa pozycji   Zmiana terminów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
 1. Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIV/239/13 Rady Gminy Laszki z dnia 09 grudnia 2013 r. ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2014 w sześciu ratach każdorazowo za okres 2 miesięcy w nowych terminach tj.:
  1. za styczeń i luty ? termin wpłaty do 28 lutego danego roku;
  2. za marzec i kwiecień ? termin wpłaty do 30 kwietnia danego roku;
  3. za maj i czerwiec ? termin wpłaty do 30 czerwca danego roku;
  4. za lipiec i sierpień ? termin wpłaty do 31 sierpnia danego roku;
  5. za wrzesień i październik ? termin wpłaty do 31 października danego roku;
  6. za listopad i grudzień ? termin wpłaty do 31 grudnia danego roku.
 2. Opłata, o której mowa w pkt. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto Gminy Laszki lub w kasie Urzędu Gminy Laszki.

Opłatę należy wnosić na rachunek:

Urząd Gminy Laszki
Laszki 36
37-543 Laszki
Bank spółdzielczy w Żurawicy o/Laszki
55 9113 1043 2006 6000 0013 0010

W tytule przelewu należy wpisać, jako płatnika - osobę która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dopisek:
"opłata za wywóz odpadów komunalnych"

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych można również uiszczać bez dodatkowej opłaty w kasie Urzędu Gminy Laszki.

 
  Data publikacji   2013-12-31


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2044899