Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  4522 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 10971 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 10120 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 8570 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 8848 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 10218 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 10177 
GMINA Sołectwa 7597 
GMINA Planowanie przestrzenne 5431 
GMINA Oferty inwestycyjne 5404 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 1160 
GMINA Koordynator ds. dostępności 351 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5652 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 4276 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 4538 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 3939 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 5972 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 4564 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 4260 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 5045 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 4462 
PRAWO LOKALNE Statut 5432 
PRAWO LOKALNE Regulamin 4877 
PRAWO LOKALNE STATUTY SOŁECTW 297 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 5799 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 5510 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 4811 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 4752 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4846 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 5291 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 4494 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 4312 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 4457 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 3961 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 3518 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 2671 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 1791 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 931 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 4866 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 4973 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 5998 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5077 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 4013 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 3281 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 3483 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 6159 
PRAWO LOKALNE Podatki 5655 
GOSPODARKA Aktualności 5471 
GOSPODARKA Adresy 4666 
GOSPODARKA Turystyka 4583 
GOSPODARKA Ekologia 4777 
GOSPODARKA Agroturystyka 4834 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 6359 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 6065 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 4867 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 4779 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 5530 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 5786 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 5295 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 5913 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 4892 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 4611 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 4995 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 4651 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 4708 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 5585 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 70425 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 1097 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 4499 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 4384 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 4339 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 4520 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 4265 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 4313 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 12850 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 15125 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 9670 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 12147 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Laszki - stanowisko ds podatków i opłat lokalnych 3795 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Laszki - stanowisko ds kultury i sportu 3184 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach - stanowisko ds. rozliczeń i finansów 2606 
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE Zbiorcza informacja o petycjach 499 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 3205 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2916 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2927 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 2583 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 2434 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 2192 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 5444 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 4114 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1513 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 1419 
WYBORY 2020 Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. 1626 
  Ilość odwiedzin: 4522