Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Dział przedstawia informacje o przetargach ogłaszanych przez Urząd Gminy.

 Nazwa pozycji Data
Zapytanie ofertowe - Usuwanie azbestu 2019-09-18
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Usuwanie azbestu 2019-09-18
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czerniawka na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na cele rolne (cz. dz. 84/1 obręb Czerniawka). 2019-09-16
Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnnych Laszki-Podstaw oraz Laszki-Bawoły 2019-08-23
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę motopompy pożarniczej dla OSP Laszki 2019-08-21
Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do punktu przedszkolnego oraz urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Korzenicy 2019-07-18
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi gminnej Miękisz Nowy- Sieniawka 2019-08-02
Zaproszenie do składania ofert na Dostosowanie sanitariatów i sal przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Korzenicy 2019-07-16
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi wewnętrznej w m. Korzenica 2019-06-27
Zaproszenie do składania ofert na Remont i przebudowę dróg wewnętrznych w m.Wietlin 2019-06-27
Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 111579R Wysocko-wieś 2019-05-16
Zaproszenie do składania ofert na Remont i przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Laszki 2019-05-10
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bobrówka, Wysocko, Wietlin wieś, Wietlin Pierwszy 2019-04-18
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Charytany 2019-04-01
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ GMINĘ LASZKI W 2019 R. 2019-01-25

  Ilość odwiedzin: 69257