Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA ODPADAMI
 
  Grupa:   GOSPODARKA ODPADAMI
  Nazwa pozycji   Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Zgodnie z podjętą uchwałą NR XXIII/232/13 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 listopada 2013 r. od 01 stycznia 2014 r. zmianie ulegają stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Laszki, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 6,00 zł miesięcznie na osobę.
 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Laszki, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny w wysokości 8,00 zł miesięcznie na osobę.
 3. Ustala się stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
  • Niższą stawkę opłaty za pojemnik, przy jednorazowym odbiorze odpadów zbieranych w sposób selektywny:
   1. o pojemności 60 l - 9,00 zł.
   2. o pojemności 120 l - 18,00 zł.
   3. o pojemności 240 l - 36,00 zł.
   4. o pojemności 1100 l - 130,00 zł.
   5. o pojemności KP-7 - 806,00 zł.
  • Wyższą stawkę opłaty za pojemnik, przy jednorazowym odbiorze odpadów zbieranych w sposób nieselektywny:
   1. o pojemności 60 l - 11,00 zł.
   2. o pojemności 120 l - 22,00 zł.
   3. o pojemności 240 l - 44,00 zł.
   4. o pojemności 1100 l - 165,00 zł.
   5. o pojemności KP-7 - 1008,00 zł.

Opłatę należy wnosić na rachunek:

Urząd Gminy Laszki
Laszki 36
37-543 Laszki
Bank spółdzielczy w Żurawicy o/Laszki
55 9113 1043 2006 6000 0013 0010

W tytule przelewu należy wpisać, jako płatnika - osobę która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dopisek:
"opłata za wywóz odpadów komunalnych"

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych można również uiszczać bez dodatkowej opłaty w kasie Urzędu Gminy Laszki.

 
  Data publikacji   2013-12-31


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 16450