Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę motopompy pożarniczej dla OSP Laszki
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ochotnicza Straż Pożarna w Laszkach z siedzibą w Laszki 40B, 37-543 Laszki zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem jest zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laszkach.

 

I.             Wspólny słownik zamówień:

                         KOD CPV: 34144213-4 - Motopompy

II.          Sposób i termin składania ofert:

1.    Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia  6 września 2019 r. do godz. 12.00 w formie:

1)    pisemnej: osobiście, lub listownie na adres: Urząd Gminy w Laszkach, Laszki 36, 37-543 Laszki w dni pracy urzędu

2)    elektronicznej: przesłać na adres e-mail kultura@laszki.eu

2.    Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 
  Data publikacji   2019-08-21Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 18910