Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zaproszenie do skłądania ofert na sprzedaż i dostawę wraz z montażem wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wietlin
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na sprzedaż i dostawę wraz z montażem wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wietlin

 

 

Przedmiot zapytania ofertowego:

Dostawa urządzeń i sprzętu gastronomicznego. Wyposażenie kuchni w urządzenia gastronomiczne oraz akcesoria i sprzęt kuchenny.

 

 1. Nazwa i adres nabywcy:

  Gmina Laszki

  Laszki 36

  37-543 Laszki

  NIP: 792-20-31-521

   

 2. Nazwa i adres odbiorcy (zamawiającego):

  Gmina Laszki

  Laszki 36

  37-543 Laszki

  NIP: 792-20-31-521

   

   

 3. Tryb  udzielenia zamówienia:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania o cenę i nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ? podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).

   

 4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oraz montaż urządzeń i sprzętu gastronomicznego w ramach realizacji zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego Wsi Wietlin pod nazwą: "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wietlin".

 2. Szczegółowy wykaz sprzętu będącego przedmiotem zamówienia zawiera załącznik do zapytania ofertowego.


Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

 
  Data publikacji   2020-10-08Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Andrzej Halwa
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2044579