Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA ODPADAMI
 
  Grupa:   GOSPODARKA ODPADAMI
  Nazwa pozycji   Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków
 

Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 poz. 888 t.j. ) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa tej sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j. ) Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym proszę mieszkańców gminy Laszki posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o zgłoszenie ich eksploatacji do prowadzonej ewidencji w tutejszym Urzędzie Gminy ( druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Laszki pokój nr 8 oraz na stronie internetowej).

Nadmieniam, że podmiotami uprawnionymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych, wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w Gminie Laszki są:

  1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach, Laszki 36, 37 ? 543 Laszki
  2. WC Serwis Sp. Z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41 ? 808 Zabrze
  3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, ul. Przemyska 15, 37 ? 500 Jarosław
 
  Data publikacji   2021-06-01Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1825572