Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  252160 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 9778 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 9046 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 7582 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7790 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 9078 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 8971 
GMINA Sołectwa 6347 
GMINA Planowanie przestrzenne 4672 
GMINA Oferty inwestycyjne 4656 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 433 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4723 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 3470 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3640 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 3202 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 4713 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 3738 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 3460 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 4162 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 3538 
PRAWO LOKALNE Statut 4762 
PRAWO LOKALNE Regulamin 4136 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 5013 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 4730 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 4100 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 4062 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4159 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 4540 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 3761 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 3590 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 3659 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 3239 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 2722 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 1887 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 929 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 19 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 4183 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 4303 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 5154 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4361 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 3304 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2631 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 2833 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 5319 
PRAWO LOKALNE Podatki 4881 
GOSPODARKA Aktualności 4762 
GOSPODARKA Adresy 3985 
GOSPODARKA Turystyka 3906 
GOSPODARKA Ekologia 4118 
GOSPODARKA Agroturystyka 4147 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 5313 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 5112 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 4024 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 3974 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 4569 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 4834 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 4401 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 4942 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 3955 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 3761 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 4102 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 3767 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 3834 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 4570 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 61348 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 468 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3856 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3733 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 3684 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3868 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3615 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3666 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 11585 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 13380 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 8693 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 10764 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 2649 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zaproszenie do składania ofert na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - umowa na czas zastępstwa 466 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach 357 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2603 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2310 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2317 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 1988 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 1837 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1603 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4776 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 3334 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 886 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 801 
WYBORY 2020 Wybory Prezydenta RP 90 
  Ilość odwiedzin: 252160