Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  163603 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 9529 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 8850 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 7394 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7557 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 8822 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 8682 
GMINA Sołectwa 6134 
GMINA Planowanie przestrzenne 4531 
GMINA Oferty inwestycyjne 4523 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 304 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4532 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 3325 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3470 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 3044 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 4501 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 3563 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 3298 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 3982 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 3402 
PRAWO LOKALNE Statut 4656 
PRAWO LOKALNE Regulamin 4005 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 4859 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 4558 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 3979 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 3934 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4022 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 4353 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 3610 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 3431 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 3492 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 3113 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 2571 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 1740 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 705 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 5169 
PRAWO LOKALNE Podatki 4737 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 4060 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 4189 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 5019 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4200 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 3173 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2524 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 2713 
GOSPODARKA Aktualności 4600 
GOSPODARKA Adresy 3829 
GOSPODARKA Turystyka 3789 
GOSPODARKA Ekologia 3982 
GOSPODARKA Agroturystyka 4029 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 5123 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 4951 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 3856 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 3807 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 4398 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 4634 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 4205 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 4748 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 3769 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 3594 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 3940 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 3600 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 3668 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 4358 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 60108 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 339 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3724 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3592 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 3551 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3751 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3489 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3523 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 11376 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 13090 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 8500 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 10527 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 2404 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zaproszenie do składania ofert na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - umowa na czas zastępstwa 65 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2499 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2206 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2206 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 1886 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 1735 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1495 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4651 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 3087 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 773 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 690 
  Ilość odwiedzin: 163603