Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  99957 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 11165 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 10275 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 8727 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 9013 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 10387 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 10376 
GMINA Sołectwa 7738 
GMINA Planowanie przestrzenne 5534 
GMINA Oferty inwestycyjne 5533 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 1288 
GMINA Koordynator ds. dostępności 456 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5782 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 4418 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 4689 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 4051 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 6207 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 4678 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 4393 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 5191 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 4614 
PRAWO LOKALNE Statut 5553 
PRAWO LOKALNE Regulamin 4999 
PRAWO LOKALNE STATUTY SOŁECTW 423 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 5927 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 5616 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 4929 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 4848 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4977 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 5396 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 4614 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 4406 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 4627 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 4097 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 3610 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 2787 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 1929 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 1105 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 4975 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 5080 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 6122 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5166 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 4122 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 3394 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 3572 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 6316 
PRAWO LOKALNE Podatki 5761 
GOSPODARKA Aktualności 5572 
GOSPODARKA Adresy 4771 
GOSPODARKA Turystyka 4694 
GOSPODARKA Ekologia 4880 
GOSPODARKA Agroturystyka 4964 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 6490 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 6177 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 5015 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 4881 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 5672 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 5930 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 5441 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 6056 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 5029 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 4739 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 5167 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 4780 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 4859 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 5732 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 71868 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 1207 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 4600 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 4486 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 4433 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 4636 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 4358 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 4407 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 13016 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 15313 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 9813 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 12299 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Laszki - stanowisko ds podatków i opłat lokalnych 3987 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Laszki - stanowisko ds kultury i sportu 3430 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach - stanowisko ds. rozliczeń i finansów 2769 
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE Zbiorcza informacja o petycjach 614 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 3291 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 5518 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 4232 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1599 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 1512 
WYBORY 2020 Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. 1737 
  Ilość odwiedzin: 99957