Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  18913 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 9181 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 8513 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 7073 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7192 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 8428 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 8315 
GMINA Sołectwa 5642 
GMINA Planowanie przestrzenne 4351 
GMINA Oferty inwestycyjne 4349 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 127 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4247 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 3099 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3236 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2843 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 4151 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 3295 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 3040 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 3665 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 3163 
PRAWO LOKALNE Statut 4486 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3783 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 4627 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 4320 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 3769 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 3760 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 3832 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 4122 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 3436 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 3239 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 3269 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 2928 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 2315 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 1460 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 335 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4972 
PRAWO LOKALNE Podatki 4510 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 3853 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 3988 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 4732 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3961 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 2976 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2323 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 2510 
GOSPODARKA Aktualności 4391 
GOSPODARKA Adresy 3616 
GOSPODARKA Turystyka 3613 
GOSPODARKA Ekologia 3779 
GOSPODARKA Agroturystyka 3818 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 4824 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 4705 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 3613 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 3573 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 4127 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 4364 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 3939 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 4463 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 3519 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 3340 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 3683 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 3351 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 3427 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 4064 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 57337 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 168 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3549 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3402 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 3374 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3574 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3321 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3337 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 11057 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 12655 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 8197 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 10114 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 2071 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko ds inwestycji i remontów 1323 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zaproszenie do składania ofert na stanowisko główengo księgowego jednostek budżetowych - umowa na czas zastępstwa 506 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2345 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2042 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2042 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 1691 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 1566 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1312 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4404 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 2617 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 509 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Ilość odwiedzin: 18913