Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  23340 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 10804 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 9974 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 8423 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 8694 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 10042 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 9976 
GMINA Sołectwa 7396 
GMINA Planowanie przestrzenne 5326 
GMINA Oferty inwestycyjne 5295 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 1051 
GMINA Koordynator ds. dostępności 257 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5516 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 4174 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 4413 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 3837 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 5819 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 4453 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 4153 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 4917 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 4343 
PRAWO LOKALNE Statut 5333 
PRAWO LOKALNE Regulamin 4777 
PRAWO LOKALNE STATUTY SOŁECTW 211 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 5658 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 5396 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 4706 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 4652 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4747 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 5167 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 4394 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 4208 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 4338 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 3844 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 3386 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 2563 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 1657 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 756 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 4765 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 4874 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 5867 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4964 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 3908 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 3186 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 3378 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 6024 
PRAWO LOKALNE Podatki 5523 
GOSPODARKA Aktualności 5363 
GOSPODARKA Adresy 4571 
GOSPODARKA Turystyka 4488 
GOSPODARKA Ekologia 4684 
GOSPODARKA Agroturystyka 4733 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 6232 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 5933 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 4751 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 4657 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 5401 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 5628 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 5155 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 5783 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 4769 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 4497 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 4875 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 4526 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 4586 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 5437 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 69290 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 1005 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 4407 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 4294 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 4251 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 4431 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 4184 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 4228 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 12650 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 14845 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 9548 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 11964 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Laszki - stanowisko ds podatków i opłat lokalnych 3517 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Laszki - stanowisko ds kultury i sportu 2951 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach - stanowisko ds. rozliczeń i finansów 2369 
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE Zbiorcza informacja o petycjach 412 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 3124 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2834 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2841 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 2494 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 2336 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 2114 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 5345 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 3998 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1429 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 1333 
WYBORY 2020 Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. 1536 
  Ilość odwiedzin: 23340