Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  52906 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 10369 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 9572 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 8089 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 8325 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 9648 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 9589 
GMINA Sołectwa 6909 
GMINA Planowanie przestrzenne 5059 
GMINA Oferty inwestycyjne 5047 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 797 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5197 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 3886 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 4114 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 3582 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 5314 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 4187 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 3861 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 4618 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 4024 
PRAWO LOKALNE Statut 5108 
PRAWO LOKALNE Regulamin 4522 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 5387 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 5120 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 4449 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 4420 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4535 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 4913 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 4132 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 3952 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 4060 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 3590 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 3126 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 2293 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 1351 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 402 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 4533 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 4646 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 5546 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4719 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 3666 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2956 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 3159 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 5685 
PRAWO LOKALNE Podatki 5229 
GOSPODARKA Aktualności 5122 
GOSPODARKA Adresy 4345 
GOSPODARKA Turystyka 4262 
GOSPODARKA Ekologia 4466 
GOSPODARKA Agroturystyka 4516 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 5880 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 5586 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 4465 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 4390 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 5059 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 5307 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 4876 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 5441 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 4445 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 4213 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 4556 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 4205 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 4279 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 5085 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 65473 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 791 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 4178 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 4072 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 4019 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 4203 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3950 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 4012 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 12257 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 14211 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 9238 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 11494 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 3095 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zaproszenie do składania ofert na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - umowa na czas zastępstwa 887 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach 826 
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE Zbiorcza informacja o petycjach 181 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2917 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2631 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2647 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 2278 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 2129 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1900 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 5117 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 3716 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1215 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 1116 
WYBORY 2020 Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. 1290 
  Ilość odwiedzin: 52906