Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  69319 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 9303 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 8643 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 7185 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7321 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 8586 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 8433 
GMINA Sołectwa 5752 
GMINA Planowanie przestrzenne 4433 
GMINA Oferty inwestycyjne 4425 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 191 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4348 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 3177 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3312 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2919 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 4301 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 3400 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 3138 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 3788 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 3243 
PRAWO LOKALNE Statut 4550 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3860 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 4724 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 4432 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 3864 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 3831 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 3908 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 4220 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 3501 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 3317 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 3358 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 2994 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 2425 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 1561 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 449 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 5045 
PRAWO LOKALNE Podatki 4589 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 3935 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 4069 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 4856 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4054 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 3050 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2392 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 2581 
GOSPODARKA Aktualności 4470 
GOSPODARKA Adresy 3703 
GOSPODARKA Turystyka 3673 
GOSPODARKA Ekologia 3856 
GOSPODARKA Agroturystyka 3899 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 4944 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 4799 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 3703 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 3659 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 4226 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 4458 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 4038 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 4565 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 3608 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 3431 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 3780 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 3445 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 3511 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 4178 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 59284 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 239 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3623 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3473 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 3438 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3640 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3380 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3408 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 11177 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 12806 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 8321 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 10252 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 2187 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko ds inwestycji i remontów 1442 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zaproszenie do składania ofert na stanowisko główengo księgowego jednostek budżetowych - umowa na czas zastępstwa 631 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2410 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2105 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2110 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 1762 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 1631 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1376 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4513 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 2700 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 632 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 533 
  Ilość odwiedzin: 69319