Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  64282 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 10077 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 9284 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 7804 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 8049 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 9360 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 9273 
GMINA Sołectwa 6624 
GMINA Planowanie przestrzenne 4844 
GMINA Oferty inwestycyjne 4835 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 609 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4928 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 3654 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3889 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 3374 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 4964 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 3946 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 3646 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 4382 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 3741 
PRAWO LOKALNE Statut 4906 
PRAWO LOKALNE Regulamin 4314 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 5168 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 4907 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 4248 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 4225 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4336 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 4710 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 3945 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 3766 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 3865 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 3392 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 2925 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 2083 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 1100 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 201 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 4330 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 4451 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 5329 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4517 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 3473 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2781 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 2987 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 5481 
PRAWO LOKALNE Podatki 5028 
GOSPODARKA Aktualności 4918 
GOSPODARKA Adresy 4131 
GOSPODARKA Turystyka 4057 
GOSPODARKA Ekologia 4264 
GOSPODARKA Agroturystyka 4308 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 5560 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 5327 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 4219 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 4171 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 4797 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 5052 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 4625 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 5184 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 4190 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 3982 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 4326 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 3966 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 4049 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 4821 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 62985 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 610 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 4002 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3887 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 3840 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 4019 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3770 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3826 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 11938 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 13833 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 8947 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 11117 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 2856 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zaproszenie do składania ofert na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - umowa na czas zastępstwa 655 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach 586 
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE Zbiorcza informacja o petycjach 19 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2750 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2461 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2468 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 2117 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 1964 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1742 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4941 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 3525 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1058 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 947 
WYBORY 2020 Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. 863 
  Ilość odwiedzin: 64282