Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  230469 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 8723 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 8058 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 6724 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 6665 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 7863 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 7837 
GMINA Sołectwa 5292 
GMINA Planowanie przestrzenne 4079 
GMINA Oferty inwestycyjne 4084 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3785 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 2761 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2873 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2543 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 3667 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 2924 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 2656 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 3216 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 2802 
PRAWO LOKALNE Statut 4221 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3498 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 4314 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 3936 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 3437 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 3473 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 3517 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 3739 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 3136 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 2888 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 2891 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 2608 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 1880 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4679 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 1009 
PRAWO LOKALNE Podatki 4167 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 3570 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 3671 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 4352 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3647 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 2718 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2070 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 2245 
GOSPODARKA Aktualności 4098 
GOSPODARKA Adresy 3338 
GOSPODARKA Turystyka 3366 
GOSPODARKA Ekologia 3505 
GOSPODARKA Agroturystyka 3520 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 4461 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 4351 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 3293 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 3263 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 3799 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 4038 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 3587 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 4128 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 3207 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 3034 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 3351 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 3042 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 3114 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 3681 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Konkursy Ofert 51081 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2006 org poz 2794 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2007 org poz 2806 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2008 org poz 2428 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2009 org poz 7900 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2010 org poz 3277 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3315 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3173 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 3151 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3330 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3089 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3099 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 10386 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 11893 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 7632 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 9448 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 1521 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko ds inwestycji i remontów 726 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2099 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1799 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 1811 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 1408 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 1327 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1053 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4044 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 1749 
  Ilość odwiedzin: 230469