Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1562730 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 13679 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 12609 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 10809 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 11231 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 12911 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 12863 
GMINA Sołectwa 9935 
GMINA Planowanie przestrzenne 7115 
GMINA Oferty inwestycyjne 7121 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 2902 
GMINA Koordynator ds. dostępności 2011 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7700 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 6232 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 6726 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 5711 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 8494 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 6519 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 6233 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 7432 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 6512 
PRAWO LOKALNE Statut 7055 
PRAWO LOKALNE Regulamin 6556 
PRAWO LOKALNE STATUTY SOŁECTW 1994 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 7815 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 7220 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 6706 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 6457 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 6672 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 6944 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 6317 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 6020 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 6211 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 5760 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 5313 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 4407 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 3626 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 2821 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 1932 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2022 986 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 7918 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 6643 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 6629 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 6516 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 5619 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 4936 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 5070 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 8180 
PRAWO LOKALNE Podatki 7360 
GOSPODARKA Aktualności 8100 
GOSPODARKA Adresy 6267 
GOSPODARKA Turystyka 6159 
GOSPODARKA Ekologia 6354 
GOSPODARKA Agroturystyka 6494 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 8448 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 7028 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 6766 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 7739 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 7910 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 7543 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 8239 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 7034 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 6599 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 7204 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 6630 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 6840 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 7736 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 86950 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2760 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 6056 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 5903 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 5820 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 6033 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 5791 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 5832 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 15771 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 18382 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 12021 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 15115 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miękiszu Nowym 1046 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzenicy 970 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu, spraw kancelaryjno-technicznych i administracyjno-gospodarczych 1567 
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE Zbiorcza informacja o petycjach 2124 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 4679 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 6989 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 5790 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3113 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 2976 
WYBORY 2020 Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. 3178 
  Ilość odwiedzin: 1562730