Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  35398 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 8885 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 8211 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 6838 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 6853 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 8056 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 7987 
GMINA Sołectwa 5404 
GMINA Planowanie przestrzenne 4157 
GMINA Oferty inwestycyjne 4165 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3922 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 2851 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2980 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2637 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 3845 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 3019 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 2774 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 3358 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 2905 
PRAWO LOKALNE Statut 4316 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3588 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 4416 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 4065 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 3555 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 3573 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 3631 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 3871 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 3235 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 2999 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 3019 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 2713 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 2012 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 1187 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 67 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4765 
PRAWO LOKALNE Podatki 4277 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 3668 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 3786 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 4479 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3750 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 2801 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2150 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 2326 
GOSPODARKA Aktualności 4194 
GOSPODARKA Adresy 3425 
GOSPODARKA Turystyka 3442 
GOSPODARKA Ekologia 3591 
GOSPODARKA Agroturystyka 3617 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 4572 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 4467 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 3402 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 3358 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 3907 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 4147 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 3705 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 4236 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 3305 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 3132 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 3461 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 3144 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 3219 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 3802 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Konkursy Ofert 53027 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2006 org poz 2865 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2007 org poz 2889 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2008 org poz 2497 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2009 org poz 7971 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2010 org poz 3353 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3388 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3257 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 3220 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3413 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3161 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3181 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 10581 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 12089 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 7847 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 9619 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 1672 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko ds inwestycji i remontów 951 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2174 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1873 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 1879 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 1497 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 1405 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1146 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4170 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 2167 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 97 
  Ilość odwiedzin: 35398