Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  942258 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 12676 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 11637 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 10001 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 10315 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 11921 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 11861 
GMINA Sołectwa 9051 
GMINA Planowanie przestrzenne 6491 
GMINA Oferty inwestycyjne 6476 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 2225 
GMINA Koordynator ds. dostępności 1351 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6922 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 5497 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 5908 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 4995 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 7663 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 5760 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 5484 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 6566 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 5723 
PRAWO LOKALNE Statut 6442 
PRAWO LOKALNE Regulamin 5924 
PRAWO LOKALNE STATUTY SOŁECTW 1347 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 7060 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 6532 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 6016 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 5819 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 6026 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 6328 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 5654 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 5332 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 5561 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 5107 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 4636 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 3740 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 2916 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 2174 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 1185 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2022 136 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 7178 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 6020 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 6018 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 5870 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 5010 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 4328 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 4427 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 7445 
PRAWO LOKALNE Podatki 6694 
GOSPODARKA Aktualności 6433 
GOSPODARKA Adresy 5672 
GOSPODARKA Turystyka 5551 
GOSPODARKA Ekologia 5744 
GOSPODARKA Agroturystyka 5853 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 7650 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 6198 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 5995 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 6917 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 7086 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 6687 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 7366 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 6219 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 5814 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 6397 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 5850 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 6049 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 6897 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 82430 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2124 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 5488 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 5356 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 5235 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 5472 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 5206 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 5239 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 14768 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 17235 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 11155 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 14055 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miękiszu Nowym 30 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzenicy 30 
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE Zbiorcza informacja o petycjach 1509 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 4098 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 6386 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 5187 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2464 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 2344 
WYBORY 2020 Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. 2574 
  Ilość odwiedzin: 942258