Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 28 września 2023 r.

Gospodarka

Zdjęcie
Gmina Laszki należy do gmin o charakterze wybitnie rolniczym - 72% jej powierzchni zajmują użytki rolne, a osób utrzymujących się z rolnictwa jest w gminie ponad 1700. Jest to ewenement nawet na tle rolniczego powiatu jaroslawskiego - w zasadzie co trzeci rolnik w powiecie mieszka w gminie Laszki! Warto zdecydowanie podkreślić, ze gmina wyróżnia się nadto dużą samodzielnością gospodarstw - przeciętna wielkość gospodarstwa przekracza bowiem 5 ha. W zakresie struktury upraw zdecydowanie przeważają zboża (największy areał zajmuje pszenica ozima), niemały areał zajmują także ziemniaki i rośliny pastewne, zwłaszcza strączkowe - ok. 1000 t fasoli "Piękny Jaś" których uprawa jest cechą charakterystyczną dla gminy. Jeśli chodzi o zwierzęta hodowlane, to gmina wyróżnia się przede wszystkim pogłowiem trzody chlewnej. Z rolnictwem jest zresztą związana większość miejscowych podmiotów gospodarczych, z których największy to AGROMA Oddział Rzeszów w Bobrówce, RZS Charytany i RSP Wietlin Trzeci.
Na terenach Wysocka i Wietlina prowadzona jest eksploatacja kruszywa. Miejscowe pokłady tego surowca należą do najbogatszych złóż w naszym regionie. Rzeka Szkło obecnie mało występująca ze swoich brzegów może zostać zagospodarowana hydrotechnicznie. Wstępne szacunki wykazują, że na ok. 40 km rzeki w granicach Polski można wybudować cztery stopnie wodne lub wybudować zalew z możliwością produkcji energii.
Na terenie Gminy Laszki duża powierzchnia gruntów rolnych znajduje się w zasobach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa- są to potencjalne tereny do nabycia na cele produkcji rolnej. Gmina Laszki jest właścicielem ok. 600 ha lasów i terenów leśnych oraz ok. 800 ha użytków zielonych. Gmina Laszki utrzymuje partnerskie stosunki z gminą Peissen / Niemcy / powiat Saalkreis, Budkovce / Słowacja /, powiat Michalovce oraz z gminą Szkło / Ukraina / powiat Jaworów.
Przejdź do góry strony