Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Wtorek, 31 stycznia 2023 r.

Projekty Unijne

Budowa placu zabaw dla dzieci na części działki 2016/3 w m. Laszki

27.06.2022
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci na części działki 2016/3 w m. Laszki", mająca na celu polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Miękisz Nowy, Gmina Laszki – etap II

08.07.2021
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Miękisz Nowy, Gmina Laszki – etap II, mająca na celu poprawę stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Laszki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Miękiszu Nowym etap II na odcinku 4,341 km, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Nowy etap I wraz z łącznikami Bukowina - Miękisz Nowy oraz Miękisz Nowy - Miękisz Stary, Gmina Laszki

09.06.2020
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Nowy etap I wraz z łącznikami Bukowina - Miękisz Nowy oraz Miękisz Nowy - Miękisz Stary, Gmina Laszki,, mająca na celu poprawę stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Laszki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Miękiszu Nowym oraz łączników Bukowina - Miękisz Nowy i Miękisz Nowy - Miękisz Stary na odcinku 13,52 km, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakup i ustawienie sześciu trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boiskach rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy i Miękiszu Nowym

28.11.2019
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Zakup i ustawienie sześciu trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boiskach rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy i Miękiszu Nowym", mająca na celu polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Charytanach

25.03.2019
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Charytanach, mająca na celu poprawę warunków do organizowania i uczestnictwa mieszkańców wsi Charytany w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
« | 1 | 2 | »
Przejdź do góry strony