Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Wtorek, 21 stycznia 2020 r.

Projekty Unijne

Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w m. Wysocko

10.08.2018
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w m. Wysocko", mająca na celu polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli

05.04.2017
Tytuł projektu: Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli
Cele projektu: Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego aglomeracji Laszki, poprzez rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Tuchli, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów.
Planowane efekty: Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 9,92 km
Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków 1 szt
Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 4 000 RLM
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 4 000 RLM
Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 2 000 RLM
Wartość projektu: 10 326 575,97 PLN
Wkład Funduszy UE: 7 136 251,67

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Laszki

02.12.2016
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Laszki
Cele projektu: Poprawa standardu energetycznego budynków objętych planowaną inwestycją, stworzenie odpowiednich warunków w pomieszczeniach, obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.
Planowane efekty: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 802,91 GJ/rok
Zmniejszenie zużycia energii końcowej 1 942,95 GJ/rok
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 652,83 kWh/rok
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.8,63 MWht/rok
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 1 335 213,09 tony ekw. CO2
Wartość projektu: 2.574.874,19 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.741.333,24 PLN
« | 1 | »
Przejdź do góry strony