Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 29 września 2022 r.

Projekty Unijne

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Nowy etap I wraz z łącznikami Bukowina - Miękisz Nowy oraz Miękisz Nowy - Miękisz Stary, Gmina Laszki

09.06.2020
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Nowy etap I wraz z łącznikami Bukowina - Miękisz Nowy oraz Miękisz Nowy - Miękisz Stary, Gmina Laszki,, mająca na celu poprawę stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Laszki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Miękiszu Nowym oraz łączników Bukowina - Miękisz Nowy i Miękisz Nowy - Miękisz Stary na odcinku 13,52 km, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakup i ustawienie sześciu trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boiskach rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy i Miękiszu Nowym

28.11.2019
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Zakup i ustawienie sześciu trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boiskach rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy i Miękiszu Nowym", mająca na celu polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Charytanach

25.03.2019
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Charytanach, mająca na celu poprawę warunków do organizowania i uczestnictwa mieszkańców wsi Charytany w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w m. Wysocko

10.08.2018
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w m. Wysocko", mająca na celu polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli

05.04.2017
Tytuł projektu: Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli
Cele projektu: Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego aglomeracji Laszki, poprzez rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Tuchli, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów.
Planowane efekty: Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 9,92 km
Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków 1 szt
Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 4 000 RLM
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 4 000 RLM
Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 2 000 RLM
Wartość projektu: 10 326 575,97 PLN
Wkład Funduszy UE: 7 136 251,67
« | 1 | 2 | »
Przejdź do góry strony